Kampen treft voorbereidingen voor 2020: 75 jaar vrijheid

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Onlangs hebben vertegenwoordigers van de Oranjeverenigingen, culturele instellingen, 4/5 mei Comité Kampen, Kampen Marketing en de gemeente Kampen gezamenlijk hun plannen voor ‘2020: 75 jaar vrijheid in Kampen’ vastgesteld. De rode draad is het thema ‘We’ll meet again’. De organisatie wil ook activiteiten van anderen rond het thema ’75 jaar vrijheid’ in het programma meenemen en roept op om plannen met de organisatie te delen.

We’ll meet again
We herdenken in 2020 niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Kampen is 2020 ook een jaar waarin nieuwe verbindingen tussen mensen worden gelegd, ontmoetingen worden georganiseerd en de tolerantie wordt versterkt. Hiervoor heeft Kampen Marketing op verzoek van de gemeente Kampen met alle betrokken partijen een plan opgesteld met de titel ‘We’ll meet again’.

Het voorgenomen programma begint met activiteiten die vooral op de jeugd zijn gericht, zoals een lesprogramma op scholen en de kinderopera Brundibár. Daarna wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 april de bevrijding van Kampen als volksfeest gevierd. Naast de traditionele 4 mei activiteiten worden in mei ook passende culturele activiteiten georganiseerd. In de nazomer en het najaar staan verschillende evenementen op het programma, zoals een speciale editie van het Full Color Festival, de musical Anna en een gezamenlijk optreden van muziekverenigingen.

Hanzebankjes nieuwe stijl
Bij de ontmoetingen en verbinding van verleden, heden en toekomst worden het hele themajaar ‘Hanzebankjes nieuwe stijl’ ingezet. Op deze bankjes kan iedereen met een smartphone bijzondere verhalen zien en horen. Iedereen wordt uitgedaagd om met anderen in gesprek te gaan. Hiervoor worden de bankjes voorzien van NFC-chips en QR-codes die met de telefoon te scannen zijn.

Uitwerking plannen en fondsenwerving
Om alle plannen te realiseren, zijn substantiële bijdragen nodig van lokale, regionale en landelijke fondsen. Die fondsenwerving wordt nu onder regie van Kampen Marketing opgepakt. De komende tijd werken de betrokken organisaties de verschillende plannen verder uit.

Meld ook uw activiteiten rond ‘75 jaar vrijheid’
Verenigingen of organisaties die ook bezig zijn met activiteiten rond het thema ‘75 jaar vrijheid’ kunnen zich bij de organisatie melden. Deze activiteiten kunnen dan mogelijk worden meegenomen in het programma en de communicatie over 75 jaar vrijheid in Kampen. U kunt zich hiervoor melden via r.tameling@kampenmarketing.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*