Andere koers voor toekomst schoolgebouw Van Heutszkazerne

schoolgebouw van Heutsz

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen verzoekt deltaWonen om een andere koers te volgen met betrekking tot de toekomst van het schoolgebouw achter de Van Heutszkazerne.

DeltaWonen diende een aanvraag voor een sloopvergunning in, maar het alternatieve plan voldeed niet aan het bestemmingsplan en kreeg geen positief advies van de Welstands- en monumentencommissie. Het college verzoekt deltaWonen nu om een omgevingsvergunning in te dienen voor het afwijken van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een sloopvergunning in te trekken.

Het college heeft gesprekken gevoerd met deltaWonen. DeltaWonen heeft laten zien verantwoordelijkheid te nemen voor historische gebouwen in onze binnenstad. Het gemeentebestuur krijgt te maken met meer leegstaande historische panden in de binnenstad, waarvoor een bestemming moet worden gezocht. Ook daarover vindt overleg plaats met deltaWonen.

Burgemeester Bort Koelewijn: “We willen in principe meewerken aan alternatieve plannen om te voorkomen dat het schoolgebouw verpaupert. Dat betekent wel dat er een goede ruimtelijke onderbouwing moet komen. Door een vergunning aan te vragen voor het afwijken van het bestemmingsplan, is deze mogelijkheid er. Maar we kunnen pas een goed afgewogen besluit nemen als we het proces zorgvuldig doorlopen en alle belangen goed tegen elkaar afwegen.”

Deze andere procedure maakt het mogelijk om tot een zorgvuldige en brede afweging te komen in tegenstelling tot een verzoek om sloop, omdat die binnen een beperkter kader moet worden getoetst.

DeltaWonen krijgt nu ook de mogelijkheid om een alternatief plan voor het schoolgebouw te onderbouwen en aan betrokkenen toe te lichten. De gemeente organiseert hiervoor in maart een themabijeenkomst voor college, raad, betrokkenen en overige belangstellenden, waarbij deltaWonen uitgenodigd wordt om de plannen toe te lichten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*