Basisscholen dragen zorg oorlogsmonumenten over

oorlogsmonument plantsoen

In het kader van de landelijke actie ‘Adopteer een monument’ worden op vrijdag 15 april om 14.00 uur vier oorlogsmonumenten in Kampen overgedragen van klas naar klas of van school naar school. Leerlingen van de betreffende scholen verzorgen en onderhouden een jaar lang hun geadopteerde oorlogsmonument.

Tijdens de overdracht worden oorlogsslachtoffers herdacht door onder andere het leggen van een krans, twee minuten stilte, het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus.
Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, het 4 mei comité en de Stichting Veteranen Kampen zijn bij de plechtigheid aanwezig. Belangstellenden zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Oorlogsmonumenten
Het oorlogsmonument aan de La Sablonièrekade is geadopteerd door basisschool De Morgenster. De adoptie van het monument wordt overgedragen van groep 8 naar groep 7.

Het monument in het stadspark, ter herinnering aan de in Nederlands Indië gesneuvelde Kamper militairen is geadopteerd door de onderbouw van het Ichthus College.

De gedenksteen aan de Synagoge ter herinnering aan de weggevoerde en omgekomen Joodse stadsgenoten is vorig jaar geadopteerd door de Mgr. Zwijsenschool. De adoptie wordt overgedragen aan de Marnixschool.

De twee gedenkstenen in de Prinsenstraat ter herinnering aan het fusilleren op 28 september 1944 en op 8 oktober 1944 zijn vorig jaar geadopteerd door Het Meerrijk. De adoptie wordt overgedragen aan OJS Het Scala.