Berging IJsselkogge (deel 1):
Werkzaamheden starten deze week

Met twee informatiebijeenkomsten wordt de aftrap gegeven voor een spannend project en uitdagende klus

Het scheepswrak, dat in 2011 werd gevonden in de IJssel bij Kampen, wordt de komende maanden gelicht. Het gaat om een middeleeuwse kogge en de unieke vondst werd al snel IJsselkogge genoemd. Na jaren van onderzoek, voorbereiding en overleg is het grote moment aangebroken dat de bergingsoperatie begint. Met twee informatiebijeenkomsten op maandag 7 september werd de aftrap gegeven. ’s Morgens was de pers uitgenodigd in de Taveerne op de Koggewerf en ’s avonds de bewoners van Kampen in de Hanzestad.

IJsselkogge
Onderwaterdetail van het koggewrak

Op een steenworp afstand van de plek waar de IJsselkogge rust op de rivierbodem, verzamelde de pers zich in het café op de Koggewerf in de Buitenhaven. Er werd informatie verstrekt door meerdere partijen, die deel uitmaken van de Isalacogghe. Deze aannemerscombinatie voert het project uit. De aanwezigen kregen veel informatie over zich heen – over de vele onderwerpen, die bij de berging om de hoek komen kijken en door de vele partijen, die bij het project betrokken zijn. Toegespitst per onderwerp doet KampenOnline in meerdere delen verslag.
Via diverse media was de bevolking van Kampen uitgenodigd om in zalencentrum de Hanzestad informatie te krijgen en vragen te kunnen stellen. De projectleider van Isalacogghe sprak de volle zaal toe. Onder de toehoorders was ook burgemeester Koelewijn. Hij kon één vragensteller gerust stellen en zou zich voor een andere verontruste vragensteller gaan inzetten.

Persbijeenkomst licht tijdstraject en vele aspecten toe
Als eerste spreekt Claudi Groot Koerkamp, bekend van haar val in de IJssel, de verzamelde pers toe. Namens IJsseldelta Marketing geeft zij aan dat haar organisatie mogelijkheden bekijkt om letterlijk munt te slaan uit de IJsselkogge. Daarnaast biedt het in ontwikkeling zijnde Reevediep meer mogelijkheden voor recreatie op bovendien een veiligere en makkelijkere wijze door de langzamere stroming ten opzichte van de IJssel. Tenslotte noemt Claudi de Hanzedagen in 2017 waar zo’n 3000 bezoekers worden verwacht. Ze wil dan een assortiment van producten klaar hebben om aan te bieden.

Vervolgens komt Jacco Zwemer aan het woord als projectmanager van Ruimte voor de Rivier, het nationaal programma waartoe de koggeberging en het uitbaggeren van de IJssel behoren. Ter inleiding schetst hij dat we tegenwoordig de rivieren niet meer alleen proberen te beheersen met het aanleggen en ophogen van dijken maar dat we ”meebewegen met het water”. Momenteel wordt de IJssel bij Kampen over een lengte van zeven kilometer uitgebaggerd. De plaats waar de IJsselkogge ligt, wordt overgeslagen en men gaat dan benedenstrooms verder. Dit project zou eind volgend jaar gereed moeten zijn. Als alles volgens plan verloopt, zou de IJsselkogge eind dit jaar uit het water gehaald moeten zijn. Het wordt dan op een ponton naar de Bataviawerf in Lelystad getransporteerd waar de toestand van het wrak nauwkeurig wordt geanalyseerd alsmede de mogelijkheden tot conservering onderzocht. Naast het museum Nieuw Land wordt hiervoor een speciale hal gebouwd met klimaatbeheersing. Mocht de IJsselkogge geconserveerd en geëxposeerd kunnen worden, dan wordt het unieke scheepswrak over drie jaar in Kampen terug verwacht.

Museum Nieuw Land
Naast Museum Nieuw Land in Lelystad is ruimte gereserveerd voor een klimaatloods

Als laatste spreker op de persbijeenkomst komt Wouter Waldus aan het woord als projectleider en onderwaterarcheoloog. Eén van zijn doelen is meer te weten te komen over het watermanagement, in het kader waarvan de kogge in de 14e eeuw afgezonken lijkt te zijn. Het was een planmatige actie en Wouter verwacht daar nog veel van te weten te komen. Onder andere via 3D-technieken, waarover in een volgend deel meer.
Na de uiteindelijke aftrap op 10 september aanstaande, staat de eerste duik gepland op 15 september. In aanvang zullen eventuele toeschouwers aan wal niet veel meer merken van de bergingsoperatie dan veel duikers in en uit het water te zien gaan.

Bewonersbijeenkomst met toezeggingen en een nieuwe Kamper UI?
Met ruim 50 bezoekers is de belangstelling van de Kampenaren groot te noemen. Na een vergelijkbare presentatie als ’s ochtends, komen er veel vragen op tafel. Jacco Zwemer leidt de avond en wordt daarbij bijgestaan door Peter Jesse, omgevingsmanager RvdR IJsseldelta, Jaap Scheffer, operationeel manager Isalacogghe en Wouter Waldus, projectleider RvdR Isalacogghe. Op twee vragen gaat burgemeester Bort Koelewijn in.
Allereerst verzekert hij dat de IJsselkogge terugkomt naar Kampen. Dat is een harde afspraak met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zonder deze gegarandeerde ”afnemer” was Rijkswaterstaat niet eens tot berging en conservering overgegaan.

De andere aanwezige, die Koelewijn gerust kan stellen, is Reijer van ’t Hul, bekend om onder ander zijn inzet voor, en bemanning van, de Kamper Kogge. Van ’t Hul geeft aan dat de Kamper Kogge meer en meer moeite heeft om de dichtslibbende Buitenhaven in en uit te komen. De IJssel wordt dezer dagen uitgebaggerd maar dat gebeurt niet in de havens. Straks kan de replica niet de haven uitvaren om naast de originele kogge bij het ponton liggen. Koelewijn geeft aan dat de gemeente geld heeft uitgetrokken voor het uitbaggeren van de havens. Allerlei aanbestedingsregels bespoedigen de uitvoering echter niet. Koelewijn zegt toe de volgende dag, tijdens de wekelijkse vergadering van het College, bij verantwoordelijk wethouder Martin Ekker te informeren naar de stand van zaken. Hiermee zou een nieuwe Kamper UI voorkomen worden.

De afgevaardigden van de aannemerscombinatie Isalacogghe zijn zeer positief over de inbreng op deze avond. Want niet alleen werd er goed geluisterd en naar nadere informatie gevraagd maar de aanwezigen dachten ook echt mee en kwamen met diverse tips en suggesties. Een positief begin van een project dat tegelijkertijd zeer spannend en zeer uitdagend gaat worden.

IJsselkogge
Informatiebord rechtsachter de Taveerne

Zie ook:
Alles over de kogge en de IJsselkogge in het bijzonder
De IJsselkogge binnen het project ’Ruimte voor de Rivier’ van Rijkswaterstaat


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*