Berging IJsselkogge (deel 24):
Ligplaats gezocht in Kampen

Ingezonden ideeën lopen uiteen van concreet tot inspirerend

Nadat de IJsselkogge is beroofd van zijn laatste rustplaats in de bodem van de IJssel, zoekt het een nieuwe ligplaats. Voorlopig ligt de bijzondere ontdekking bij Batavialand in Lelystad voor nader onderzoek. In het geval dat het scheepswrak geconserveerd wordt en terugkeert naar Kampen, heeft de gemeente een oproep gedaan om mee te denken over een nieuwe rustplaats. Op een avond in juni werden alle ideeën gepresenteerd en KampenOnline zet ze voor u op een rijtje.

IJsselkoggeDe zaal, voorlopig aangeduid als leescafé, in de Stadskazerne stroomde langzaam maar zeker vol op woensdagavond 15 juni jongstleden. Daar werden de verzamelde ideeën gepresenteerd en bediscussieerd voor een ligplaats voor de IJsselkogge in Kampen. Eind september valt het conserveringsbesluit en wordt bekend of het schip werkelijk over een jaar of drie terugkomt. De vooruitzichten daarop zijn nog steeds positief. Na het besluit weet de gemeente concreter wat te verwachten en worden er, na inventarisatie van deze brainstormavond, vervolgstappen gezet. In de tussentijd blijft KampenOnline graag op de hoogte van uw mening of eventueel aanvullende ideeën. U kunt uw reactie hieronder kwijt of uitgebreider per mail op info@KampenOnline.nl.

Inleiding
Burgemeester Koelewijn toonde zich verheugd over de grote opkomst en stak een begeesterd verhaal af over de IJsselkogge en haar betekenis voor Kampen. Frank Bergevoet sprak kort namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), die officieel eigenaar blijft van de IJsselkogge. Wouter Waldus, projectleider van de bergingsoperatie, trok een vergelijking met de vondst van een dromedaris in zijn woonplaats Leiden, waarmee iedereen meeleeft. Museum Naturalis aldaar heeft zelfs een crowdfunding opgezet. Zo hard loopt het in Kampen niet maar desalniettemin hadden diverse mensen zich serieus gebogen over, en verdiept in, een ligplaats voor de IJsselkogge en de mogelijkheden die dat biedt. In volgorde van presentatie op de avond (in “pitches” van vijf minuten), worden ze hieronder kort geschetst.

Maritiem Hanzekwartier
Ton Kuper presenteerde namens Rob en Ria Busser, die ongelukkigerwijs net op vakantie waren, het idee van een Maritiem Hanzekwartier. Zij benadrukken dat enkel een expositie in een vitrine veel te mager is. Zij doen een oproep om politieke moed te tonen en een totaalconcept te ontwikkelen waarin alles met elkaar in verbinding staat. Koggewerf, Hanzeverleden, scheepvaart, toerisme en een museum. Het realistische plan kan ontwikkeld worden bij de Koggewerf met bijvoorbeeld parkeerplaatsen bij of onder het hertenkampje bij het Stadspark. De visie staat in deze presentatie samengevat.
Future Hanze ParcFuture Hanze Parc
Visueel conceptontwikkelaar Paul Golembiewski kwam met een innovatief en ambitieus plan waarin heden en verleden met elkaar in verband gebracht worden rondom het thema Hanze, samen met kunst, cultuur en natuur. Dit veelomvattende plan kan gerealiseerd worden via een PPS (Publiek Private Samenwerking) buiten het centrum, bijvoorbeeld op de kop van de Spoorlanden, en mist daarmee een verband met de Koggewerf. Lees hier het visieboek.
HanzemuseumHanzemuseum
Jan van Werven had een plan uitgewerkt rondom een Hanzemuseum dat hij lokaliseert op de plaats van het hertenkamp bij de Oranjesingel. Ondergronds parkeerplaatsen en bovengronds de IJsselkogge en het museum, op loopafstand van centrum (winkels, Stedelijk Museum) en Koggewerf. Het hertenpark zou verplaatst kunnen worden naar de kinderboerderij of het oude zwembad. Lees hier zijn presentatie.
LyceumexpoExpositie bij de oude HBS
Ernst Hupkes presenteerde op de brainstormavond een concreet en uitgewerkt plan voor een expositie van de IJsselkogge op het binnenplein van de voormalige HBS, waar nu Ruimte voor de Rivier haar informatiecentrum heeft. Het schip past precies in de ruimte en vanaf de verdieping in het gebouw (waar wisselende exposities kunnen worden gehouden) kijkt men het schip in. Gelegen aan de andere kant van de binnenstad is het ver verwijderd van de Koggewerf maar hij legt verbinding daarmee door een route te leggen via Stadskazerne, Stedelijk Museum en expositieruimtes. Lees hier de uitwerking van zijn plan of kijk op zijn Facebookpagina.
KoggekwartierKoggekwartier
Ben Diender presenteerde zijn realistisch plan dat hij al twee jaar geleden had uitgewerkt en voorgesteld. Het plan omvat een integrale aanpak van expositie, parkeren bij de Buitenhaven en zou via een PPS geconcretiseerd kunnen worden. Zijn plan kwam ook ter sprake tijdens de gemeentevergadering op de Koggewerf (zie onderaan). Lees hier het persbericht uit 2014, kijk op de Facebookpagina of lees hier het planboek.

Expo-idee Tentdak
Gerrit Sleurink had het meest visionaire plan van de avond. Hij wou inspireren met zijn plan dat bij de Koggewerf te realiseren zou zijn en eventueel te combineren met parkeerplaatsen. In zijn plan staat de IJsselkogge in een klimaatgecontroleerde vitrine en op de Koggewerf. Er zijn meerdere combinaties mogelijk met expositie en informatieverstrekking. Lees hier zijn futuristisch ogend ontwerp.

Ongecompliceerde ideeën
Enkele aanwezigen vertelden kort samengevat hun idee. Zo stelde Jan Diender het oude zwembad voor. De bak is groot genoeg en in een groene omgeving staat het al. Marjan Palland vraagt om na te denken over een definitieve naam voor de IJsselkogge. De Bovenkerk en de Noorderkerk werden genoemd als suggesties voor de ligplaats evenals de Koornmarkt. Door dit laatste idee kan een streep want  er is een voorlopige koopovereenkomst voor dit gebouw van de voormalige Theologische Universiteit. Bort Koelewijn merkt ook op dat de gemeente hier buiten staat en dat het een overeenkomst tussen particulieren betreft. Het meest eenvoudige en goedkope idee is het plaatsen van een groot tentdak boven de IJsselkogge. In de presentatie van Rob en Ria Busser staat (onbedoeld) een illustratie van een idee dat door kinderen van Bort werd gesuggereerd en misschien in de context wel een zeer passende oplossing is: Expositie van de IJsselkogge in een zeer grote glazen stolp (fles) op de IJssel.

koggestolp

Zie ook:
Vaste ligplaats gezocht voor IJsselkogge in Kampen
Lange avond en veel informatie voor Raad op Koggewerf
Eerdere gepubliceerde delen over de IJsselkoggeberging


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*