Betaalt de Gemeente Kampen ondernemers op tijd ?

geldIn 2011 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen waarin de ondernemer van rechtswege een vergoeding van de incassokosten kan vragen bij overschrijding van de betalingstermijn. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in wetgeving die in maart 2013 in werking is getreden. In die wet is geregeld dat de overheid binnen 30 dagen moet betalen.

De Nationale ombudsman ontvangt met regelmaat signalen van ondernemers die bij het uitvoeren van hun onderneming problemen met de overheid ervaren. Dat varieert van het verkrijgen van benodigde vergunningen tot geen contact krijgen bij vragen. Het niet tijdig betalen is ook een probleem waar ondernemers met regelmaat tegenaan lopen.
Goed opdrachtgeverschap betekent dat de opdrachtgever – (in dit geval de gemeente Kampen) – duidelijke afspraken maakt met de opdrachtnemer en die afspraken ook nakomt. De gemeente moet uit eigen beweging contact op als er problemen, onduidelijkheden of vertragingen zijn. Het is belangrijk dat de gemeente contactafspraken maakt met de ondernemer en goed bereikbaar is. Verder mag van een goede gemeente verwacht worden dat er actief informatie wordt verstrekt als er problemen zijn met (de betaling van) de factuur. Dit betekent dat de gemeente als opdrachtgever een proactieve en betrokken houding aan moet nemen ten opzichte van de ondernemer.

Gemeente Belangen Kampen gaat het college van Burgemeester en wethouders schriftelijke vragen stellen over dit onderwerp. Daarom roept de partij de ondernemers van Kampen op, zich te melden als zij van mening zijn dat de wettelijke termijn van 30 dagen (ruimschoots) overschreden wordt. Of het nu gaat om uitbetaling van de Meedoen-bon of grote(re) projecten.

U kunt zich aanmelden via: gbkampen@gmail.com. Van GBK ontvangt u dan een enquêteformulier. Oo als het goed geregeld is, hoort GBK dat uiteraard graag.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*