Bewoners boos op ontwikkelaar “Brunneper Bongerd”

Foto van auteur

boomgaard

 

Diverse omwonenden van de Brunneper Bongerd hebben bij de politiek aangeklopt vanwege het feit dat ontwikkelaar De Gilden hekken heeft geplaatst om het omstreden gebied. Onlangs is in de Kamper Gemeenteraad het bestemmingsplan Brunneper Bongerd vastgesteld,en gelijktijdig is een motie aangenomen, waaruit duidelijk wordt dat het college in overleg met betrokkenen komt tot een “acceptabel” plan voordat er gronden worden verkocht of overgedragen. Ook hebben omwonenden een brief gehad, waarin melding wordt gedaan van het slopen van enkele leegstaande panden. Volgens Dhr. Meuleman van de S.G.P. is dit in strijd met de strekking en context van de aangenomen motie, en heeft zijn partij hierover schriftelijk vragen gesteld aan “het college”

Volgens buurtbewoners word een groot deel van de Brunneper Bongerd door “buurtkinderen” met veel plezier gebruikt als natuurspeelplaats, en is dit door het plaatsen van de hekken nu niet meer mogelijk.

IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0195 IMG_0196 IMG_0197

HartVoorBurkina

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: