Bovenkerk wijkt voor Broederkerk

Geen reguliere zondagse kerkdiensten meer na dit jaar

Eén van de meest prominente kerkgebouwen van Kampen zal vanaf januari 2017 nog maar weinig dienst doen als kerk. Alleen nog bijzondere diensten zullen er gehouden worden, op feestdagen en bij belijdenis en dergelijke. Dit besluit zat al in de pen maar is na nieuw onderzoek definitief bekrachtigd door de Algemene Kerkraden. De kerkgangers verhuizen van de Bovenkerk naar de Broederkerk.

Bovenkerk

Vorig jaar zijn er uitgebreide verkenningen geweest en gesprekken met betrokken partijen en gemeenteleden (zie onderaan). Het voorgenomen besluit tot reductie van kerkgebouwen, in een gezamenlijk proces van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, leidde tot het afstoten van de Noorderkerk, Burgwalkerk en Bovenkerk. In de Noorderkerk wordt vandaag de laatste dienst gehouden (zie onderaan) en de bezoekers kerken voortaan in de Westerkerk (en voorlopig tevens in de Broederkerk). De Burgwalkerk sluit in de loop van dit jaar en haar kerkgangers gaan naar de Open Hof. Op de sluiting van de Bovenkerk kwamen zoveel emoties en bezwaren los dat besloten werd tot een nader en uitgebreid onderzoek.

Hiertoe is in januari een commissie ingesteld met extern deskundige Wim Oosterom uit Amersfoort als voorzitter. De commissie heeft een serie gesprekken gevoerd met partijen en betrokkenen rond de Broederkerk en Bovenkerk teneinde meer zicht te krijgen op de (financiële) mogelijkheden van extra zaalruimte in of nabij de Bovenkerk en de verkoop- en exploitatiemogelijkheden van beide gebouwen. Voor de Bovenkerk blijken de condities onvoldoende te zijn en daarom is het voorgenomen besluit van eind vorig jaar op 30 maart jongstleden bekrachtigd. Evenals bij de Burgwalkerk zal getracht worden de Bovenkerk in een stichting onder te brengen zodat het gebouw nog ter beschikking staat van de Protestantse Gemeente Kampen, die in wording is.

Broederkerk

Voor leden van de Hervormde Gemeente maar ook voor Kampen als geheel is het een ingrijpend besluit om het historische kerkgebouw anders te gaan bestemmen. De Algemene Kerkraden zien de Broederkerk echter als een goede basis voor het gemeenteleven van wijkgemeente B. Het besluit maakt een einde aan een periode  van onzekerheid en nu kan er gestart worden met de wederopbouw van de gemeente.

Zie ook:
Zondag afscheid van de Noorderkerk
Voorlopige besluiten tot kerksanering bekend
Hervormde Gemeente laat Noorderkerk vallen
Kerken samen op weg naar federatie Kampen Noord

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*