CDA inventariseert knelpunten Mantelzorgers

CDA kamerlid Mona Keijzer initieert Meldpunt Mantelzorg voor ervaringen uit gemeenten

Mona Keijzer CDA 2KAMPEN – CDA tweede kamerlid Mona Keijzer heeft zaterdag 8 november een meldpunt geopend voor de ervaringen van mantelzorgverleners en ontvangers. Dit in het kader van de zorgtaken die per 1 januari van het rijk overgaan op gemeenten. Mona Keijzer benut de reacties bij het beoordelen van de uitvoering van de zorgplannen van het kabinet. Bij specifieke problemen wordt waar mogelijk een reactie samen met de CDA fractie Kampen opgepakt om te kijken of een passende oplossing kan worden geboden.

Het CDA wil de praktijkverhalen van mantelzorgers inventariseren nu de langdurige zorg wordt overgeheveld naar gemeenten. Mantelzorg verlenen, zorgen voor iemand in je directe omgeving die ziek of hulpbehoevend is geworden, is een mooie en liefdevolle taak, maar ook een zware taak. Je kiest er niet voor, het overkomt je. ‘We willen voorkomen dat door de wijzigingen in de zorgverlening via gemeenten mantelzorg een onmogelijke last wordt. Om mantelzorgers een helpende hand te bieden is het meldpunt in het leven geroepen.’

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van het meldpunt om gemeenten de maat te nemen. Gemeenten zijn keihard bezig om de overgang van zorg in goede banen te leiden, maar in de praktijk zal veel zorg door mantelzorgers worden verleend. Mantelzorg is volgens het CDA onvervangbaar en onbetaalbaar. De ervaringen van mantelzorgers zijn een belangrijke graadmeter voor het succes van de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten.
‘Voelt u zich begrepen in de keukentafelgesprekken? Is er respijtzorg mogelijk mocht het nodig zijn? Kunt u de zorg voor uw gehandicapte kind nog goed regelen? Uw ervaringen horen we graag!’

Het meldpunt is te vinden via www.CDA.nl/meldhetMona.
U kunt ook een mail sturen aan fractie@kampen.cda.nl de fractie geeft de ontvangen berichten door aan Mona Keijzer. De CDA fractie zal ook van het Steunpunt Mantelzorg in Kampen de ervaringen meenemen. Mona Keijzer zal begin 2015 een bezoek brengen aan Kampen en met de CDA fractie spreken over de decentralisaties.
Vandaag, 10 november is het de landelijke Dag van de Mantelzorg.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*