CDA Overijssel wil actie op AirPort Lelystad en N50/N307

N50 Eilandbrug

Het CDA in Overijssel heeft bij monde van statenlid Christiaan Schrijver gevraagd aan gedeputeerde staten om actie te ondernemen richting de minister als gevolg van de ontwikkelingen rondom Lelystad AirPort. Met name de gevolgen voor files op de N307 bij de roggebotsluis en de N50 van kampen naar Zwolle en visaversa zijn voor het CDA een knelpunt. 

“De prognoses laten zien dat dit traject al een groot probleem heeft zonder omwikkeling van de luchthaven in Lelystad. De weg loopt regelmatig vast door het verkeer. Nu uitbreiding van vliegveld Lelystad steeds dichterbij komt wordt dit probleem alleen maar urgenter. Het rijk heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid in”, aldus Christiaan Schrijver.
Gedeputeerde staten heeft toezegt dit op te pakken.
Daarnaast heeft Christiaan Schrijver ook de tweede kamerleden Sander de Rouwe en Eddy van Hijum van het CDA ingeschakeld. Zij hebben toegezegd zich hard te zullen maken voor dit dossier.

Ook vanuit Kampen is actie ondernomen op dit dossier. De CDA fractie heeft de informatiebijeenkomst in de regio bezocht en burgers vorig jaar al opgeroepen tot en geïnformeerd over het indienen van zienswijzen.
Wethouder Geert Meijering heeft onlangs namens het college van B&W de woordvoerders in de Tweede kamer een brief gestuurd met de zorgen vanuit Kampen over dit dossier en in de laatste raadsvergadering toegezegd alsnog te willen proberen een informatiebijeenkomst van de ‘Alders-tafel’ (vanuit het ministerie) in Kampen te laten organiseren.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*