Christen Unie: Ikonenmuseum moet in Kampen blijven!

ikonenmuseum

Afgelopen donderdag heeft de ChristenUnie in de raadsvergadering van de gemeente Kampen een motie over het Ikonenmuseum ingediend.

Het betreft een verzoek aan het college om in gesprek te gaan met het bestuur van het Ikonenmuseum om te bezien of het Ikonenmuseum behouden kan blijven voor Kampen.
Het bestuur van het Ikonenmuseum heeft volgens de C.U. de voorbereidingen gestart voor gesprekken met andere gemeenten over vestiging van het Ikonenmuseum aldaar.

De  ChristenUnie ziet mogelijkheden om de inspanningen van het Ikonenmuseum betreffende re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, cultuureducatie voor leerlingen van de Kamper scholen en de komst van vele duizenden bezoekers aan Kampen zodanig te waarderen dat het museum behouden kan blijven.

Het Ikonenmuseum is volgens de C.U. ontegenzeggelijk een hoogwaardige aanvulling op het culturele aanbod binnen de gemeente. “Kampen is een stad met een traditie, rijk aan religie en theologie en dat het Ikonenmuseum past daar prima in.” In de cultuurnota is volgens de C.U. te weinig aandacht geschonken aan samenwerking van cultuurinstellingen met ‘de grote 5’

Het Ikonenmuseum vergroot volgens de C.U. ook de cultuur-toeristische aantrekkingskracht van Kampen. “De spin-off van de nu 9 à 10.000 bezoekers per jaar is erg belangrijk is voor de stad Kampen en haar ondernemers, het Ikonenmuseum heeft zijn waarde voor de gemeente Kampen bewezen.”

De Christen Unie hoopt dat (indien een structurele subsidieverlening niet mogelijk is,) er wellicht mogelijkheden zijn om het Ikonenmuseum tegemoet te komen middels facilitering en/of financiële bijdragen op basis van geleverde prestaties en verzoekt daarom het college om in gesprek te gaan met het bestuur.

De motie werd aangenomen met steun van CDA, SGP en D66.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*