CDA wil inzicht over de aanbieders van jeugdzorg binnen de gemeente

(Ingezonden politiek)

Naar aanleiding van de forse tekorten op de jeugdzorg heeft het CDA Kampen vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders.

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn in veel gemeenten de kosten voor de jeugdhulp sterk gestegen. De gemeente Kampen vormt hierop geen uitzondering. Landelijk worden de jeugdhulpbudgetten van gemeenten inmiddels met honderden miljoenen overschreden. De oorzaak van de stijging van het gebruik van jeugdhulp en de daarmee gepaard gaande tekorten op de budgetten zijn niet altijd helder. Als oorzaken worden genoemd dat gemeenten meer kinderen helpen en dat de zorg zelf duurder is geworden. Als een kind hulp nodig heeft van een psycholoog, of bijvoorbeeld opvang in een pleeggezin, of gespecialiseerde hulp in een ggz-instelling, gaat dat sinds 2015 via de gemeente.

De CDA fractie wil graag inzicht krijgen in hoe binnen de gemeente Kampen exact de stijging van de uitgaven voor jeugdzorg is te herleiden. Welke problemen spelen er? Hoeveel aanbieders staan er onder contract en hebben wij voldoende zicht en controle op de aanbieders?

Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat een kind met een hulpvraag de juiste hulp krijgt die bij hem of bij haar past. Wel vragen wij ons af of, gezien het grote aanbod van aanbieders, deze hulp wel op de goede wijze bij de jeugd terecht komt. Hopelijk zal de beantwoording van de schriftelijke vragen tot dit inzicht leiden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*