ChristenUnie bezorgd over veiligheid van kinderen bij huiselijk geweld! 

In de dagbladen Trouw van 2 februari jl., en De Stentor van 4 februari jl. las de ChristenUnie alarmerende berichten over de problemen bij Veilig Thuis ten aanzien van de afhandeling van meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Achterstand
Sinds er begin 2019 een nieuwe meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld is ingevoerd, is de werkdruk enorm toegenomen. Door de nieuwe meldcode zijn professionals bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid namelijk verplicht om eerder melding te moeten doen bij Veilig Thuis. Als gevolg daarvan loopt Veilig Thuis fors achter in het nakomen van gemaakte afspraken rondom de afhandeling van de meldingen. Zo is afgesproken dat 90 procent van de binnengekomen meldingen binnen vijf dagen moeten worden gescreend, en 80 procent van de onderzoeken naar misstanden binnen tien weken moeten zijn afgerond. Uit het artikel in De Stentor blijkt dat het maar zeven van de 26 regio’s ook daadwerkelijk lukt om 90 procent van haar meldingen binnen vijf dagen te screenen.

Risico’s
De ChristenUnie maakt zich zorgen over het mogelijke risico dat, als gevolg van eventuele achterstanden, acute noodsituaties wellicht worden onderschat of gemist. Of nog ernstiger, dat acuut ingrijpen niet mogelijk blijkt. ‘We moeten er niet aan denken wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben’. Het is daarom noodzakelijk dat Veilig Thuis haar zaken zo snel mogelijk op orde heeft en gemaakte afspraken worden nagekomen.
Kampen

De gemeente Kampen valt onder de regio Veilig Thuis IJsselland. Gezien de ernst van de zaak, heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college om duidelijk in beeld te krijgen hoe de situatie is in de regio Veilig Thuis IJsselland. ‘We hopen dat Veilig Thuis IJsselland een van de zeven regio’s blijkt te zijn waar het ook daadwerkelijk lukt om 90 procent van haar meldingen binnen vijf dagen te screenen. Mocht dit helaas niet het geval zijn, dan is het noodzakelijk dat de gemeente er alles aan doet wat in haar vermogen ligt om deze situatie onder de aandacht te brengen en aan te pakken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*