woensdag, april 24, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeNieuwsCo-creatie leidt tot unieke Kamper aanpak voor vernieuwing maatschappelijke ondersteuning

Co-creatie leidt tot unieke Kamper aanpak voor vernieuwing maatschappelijke ondersteuning

-

De komende jaren krijgen gemeenten een groot aantal taken op het gebied van jeugd, zorg en werk overgedragen van het Rijk. De gemeente Kampen heeft gekozen voor een unieke werkwijze van co-creatie om samen met alle betrokken partijen te komen tot een gezamenlijke visie voor de maatschappelijke ondersteuning in Kampen.

cocreatie

De afgelopen maanden leverden in totaal ruim 300 betrokkenen hier tijdens diverse bijeenkomsten een belangrijke bijdrage aan. Dit heeft geresulteerd in een uniek model dat passend is voor Kampen. Het model -met als werktitel ‘Kamper Kompas’- is uniek in Nederland, omdat de inwoner vanaf het begin tot het eind centraal blijft staan in het hele ondersteuningstraject. Wethouder Lidi Kievit: “De dialoog met en tussen alle betrokken partijen is nu echt gestart en het proces begint concrete resultaten op te leveren. De betrokkenheid is enorm. We hebben de basis gelegd voor verdere onderlinge samenwerking waarmee we de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning willen inzetten.”
Wethouder Lidi Kievit: “We hebben het afgelopen jaar het met alle betrokkenen voor elkaar gespeeld om de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning ongelofelijk goede wortels te geven. We koersen samen naar hetzelfde doel. Ik ben enorm trots op het resultaat. Het doet recht aan de inbreng van alle mensen die aanwezig waren. Maar vooral aan onze inwoners, want in het hele verhaal blijft degene met een ondersteuningsvraag echt centraal staan. De inwoner staat aan het roer. We kunnen de uitkomst met z’n allen dragen en dat voelt heel goed. Het is nu belangrijk de betrokkenheid en samenwerking vast te houden en de geformuleerde acties om te zetten in daden. Dat zal nog heel wat van iedereen vragen. We hebben elkaar dan ook de tijd gegeven tot 2017.”
Er is de afgelopen maanden een goede basis neergezet. De betrokkenheid in Kampen is enorm groot. De intentie en het vertrouwen om in gezamenlijkheid te verder gaan en te bouwen is er. Veel behoeften, ideeën en ambities blijken overeen te komen. Bovendien zijn er nieuwe netwerken ontstaan, mensen hebben elkaar ontmoet en hun zorgen en enthousiasme met elkaar gedeeld. En er zijn acties en projecten benoemd waarmee betrokkenen aan de slag gaan.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het Werkatelier en het Sociaal Café, en alle bijeenkomsten die daaraan vooraf zijn gegaan, maken deel uit van een voorstel voor besluit dat in december aan de gemeenteraad van Kampen wordt voorgelegd. Verder vormen de resultaten de basis voor de tot 2017 door alle betrokken partijen te nemen initiatieven en maatregelen om daarmee de vernieuwde manier van ondersteuning in Kampen te gaan uitvoeren.

Tussen 2013 en 2017?

In 2013 kijken wij vooruit en zetten we gezamenlijk koers naar de gewenste situatie in 2017. In 2014 ontstaat duidelijkheid over wetteksten en verordeningen en kunnen meer definitieve keuzes worden gemaakt en voorbereidingen worden getroffen om de overgang van taken naar de gemeente per 1 januari 2015 goed te laten verlopen. In 2014 zal dus keihard gewerkt moeten worden. Het is vervolgens realistisch te veronderstellen dat 2015 en 2016 overgangsjaren worden. In deze periode moet alles wat bedacht is, zich in de praktijk ‘zetten’.

Decentralisatie zorgtaken

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen, die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Deze zogenoemde decentralisaties (Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet) bieden kansen om op lokaal niveau de ondersteuning dichter en meer op maat bij de burger te organiseren. Tegelijk gaat de overheveling van taken gepaard met aanzienlijke beperking van het beschikbare budget. We hebben dus de taak met minder middelen op een vernieuwende manier passende ondersteuning te organiseren voor die inwoners die dat echt nodig hebben. De gemeente Kampen is zich hierop aan het voorbereiden. Zelfstandig en gezamenlijk met betrokkenen. Dit gebeurt op basis van een unieke aanpak: een proces van co-creatie, waarbij de betrokken partijen medeproducent en daarmee mede-eigenaar worden van de vernieuwde aanpak. Dit vergemakkelijkt en versnelt de onderlinge afstemming en uitvoering.
Meer informatie is te vinden op www.kampen.nl/kamperkracht.

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen