Coalitie in Kampen op sterkte met SGP

coalitie

De ChristenUnie, CDA, SGP en VVD hebben een akkoord bereikt over het vormen van een nieuwe coalitie in de gemeente Kampen. Daarmee is de coalitie in Kampen weer volledig op sterkte.

In de afgelopen weken is gewerkt aan een vernieuwd coalitieprogramma waarin alle vier partijen zich inhoudelijk kunnen vinden. De coalitiegesprekken werden geleid door voormalig wethouder en oud-senator Remmelt de Boer.

De nieuwe coalitie blijft zich vanzelfsprekend inzetten om samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven te werken aan de toekomst van de gemeente Kampen. De titel van het vernieuwde coalitieprogramma blijft daarom ‘Kampen, daadkrachtig en verbindend partner’.

Enkele accenten in het coalitieprogramma zijn:

  • De manier waarop de gemeente invulling geeft aan haar veranderende rol
  • Minder regeldrang maar daarnaast meer en intensievere handhaving op het nakomen van de regels die wel gelden
  • De betrokkenheid van inwoners bij hun fysieke en sociale leefomgeving
  • Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan economie en werkgelegenheid
  • Samenwerking en afstemming met en tussen onderwijsinstellingen
  • Meer verantwoordelijkheid en initiatief laten aan de vele verenigingen die Kampen rijk is
  • De gevolgen van de grote veranderingen in het sociaal domein
  • Stevige sturing op de gemeentefinanciën.

Woensdag 4 februari wordt de wethouderskandidaat van de SGP bekendgemaakt. Het streven is de wethouderskandidaat van de SGP in een bijzondere raadsvergadering op woensdag 11 februari 2015 voor te dragen voor benoeming.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*