College legt ambitie wijkgericht werken voor aan de raad

Meer zeggenschap voor inwoners

Sinds eind 2012 zet de gemeente Kampen zich in om meer aan te sluiten bij de kracht, kennis en initiatieven die in de Kamper wijken en kernen aanwezig zijn. Dit gebeurt onder de noemer Kamper Kracht in Actie (het voormalige wijkgericht werken). Zo worden initiatieven van bewoners ondersteund met advies of een financiële bijdrage vanuit Buurt aan Zet en zijn de wijkbijeenkomsten de afgelopen jaren echt bijeenkomsten van de wijk of de kern geworden door de intensieve samenwerking met wijk- en dorpsverenigingen.

samenHet college van B&W wil echter, mede door signalen vanuit de bevolking, nog een stap verder gaan in deze participatie door buurten en wijken. Wethouder Geert Meijering: “Als college hebben we de ambitie om inwoners meer mee te laten beslissen over onderwerpen die hun wijk of kern aangaan en ze daarbij bijvoorbeeld zelfs zeggenschap te geven over de bijbehorende budgetten. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. Elke wijk of kern is uniek in haar eigenschappen en behoeften en de volgende stap en het tempo waarin deze bereikt wordt zal daardoor per kern of wijk verschillen”. Deze ontwikkeling past bij de veranderende rol van de overheid en de nieuwe verhouding tussen de gemeente en haar inwoners.

Het college vraagt de gemeenteraad of zij ditzelfde ambitieniveau heeft. Zo ja, dan wordt samen met inwoners en dorps- en wijkverenigingen verder onderzocht hoe we in Kampen invulling gaan geven aan deze ambitie. De gemeenteraad buigt zich in de vergadering van 29 oktober over het voorstel van het college.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*