College stemt in met Fietsplan: fietsen met ruimte voor elkaar

Foto van auteur

Door Rudi Last

In Kampen staat de fiets hoog op de agenda. Niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij het gemeentebestuur. De afgelopen jaren is er dan ook al het nodige geïnvesteerd in fietsvoorzieningen.

Om het fietsen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijk te maken, is in samenwerking met inwoners en belanghebbenden gewerkt aan een Fietsplan waarin de toekomst van het fietsen in onze gemeente richting 2030 staat beschreven. Het college heeft ingestemd en legt het nu ter besluitvorming voor aan de raad.

Wethouder Richard Boddeus: “Als fietsliefhebber ben ik trots op dit mooie, ambitieuze plan en de wijze waarop dat samen met de toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Een verrijking en uitbreiding van onze nu al prachtige en fietsrijke stad. Niet alleen voor inwoners, maar zeker ook voor (potentiële) toeristen.”

Fietsen wordt nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker

Dat de gemeente Kampen een echte fietsgemeente is, blijkt wel uit het feit dat bijna de helft van de verplaatsingen in de gemeente met de fiets plaatsvinden. Inwoners die als onderdeel van dit plan deelnamen aan een fietsenquête (1.058 respondenten) zijn tevreden en beoordelen de fietsroutes en fietspaden in de gemeente Kampen gemiddeld met een 7,3. “Een mooie score waarop we met dit Fietsplan verder willen bouwen aan het verkeersveiliger, aantrekkelijker en toekomstvast maken van ons fietsnetwerk”, aldus de wethouder. Daarnaast willen we het fietsgebruik verder stimuleren om zo bij te dragen aan een bereikbaarder, leefbaarder, gezonder, inclusiever en (economisch) vitaler gemeente Kampen: “Met als ambitie de fiets het meest aantrekkelijke vervoermiddel te laten zijn in onze kernen.”

Fietsen met ruimte voor elkaar

In het Fietsplan 2030 is te lezen hoe dit de komende jaren gestalte moet gaan krijgen. Zo krijgen de fietser en het fietsen nadrukkelijker de ruimte binnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en zullen er nieuwe fietsverbindingen worden gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld al vastgelegd in de gebiedsvisie voor Reevedelta. Daarnaast worden bestaande fietsroutes verbeterd en verbreed, wordt de fietsveiligheid verbeterd, krijgt het fietsparkeren bij voorzieningen en in de binnenstad verder vorm en worden faciliteiten zoals deelfietsen en oplaadpunten uitgebreid. Dit alles onder het mom van ‘Fietsen met ruimte voor elkaar’, de slogan waarmee we de aandacht vestigen op de fiets, de fietser en de verschillende fietsprojecten.

Samen met inwoners en belanghebbenden

Het Fietsplan is in samenspraak met bewoners en belanghebbenden ontwikkeld. Inwoners is via het burgerpanel gevraagd naar hun mening over fietsen in onze gemeente. Wat zijn wensen? Knelpunten? Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd en ons beter inzicht gegeven in de huidige situatie in de gemeente. Ook is er een klankbordgroep Fiets geformeerd met daarin diverse belangenorganisaties. Al deze inbreng is gebruikt voor de verdere uitwerking en aanscherping van het Fietsplan. Het Fietsplan wordt in mei in de gemeenteraad besproken.

Gerelateerde Berichten