Column IJsseloevers Notarissen: “Einde van de relatie en de woning”

Samenwoners die een huis kopen, kopen die woning vaak op naam van hen beiden. De hypotheek wordt dan ook op naam van beiden afgesloten. Zolang de relatie goed blijft, loopt alles soepel. Als de relatie wordt verbroken, moet worden beslist wat met de woning gaat gebeuren. Kan één van beide partijen de woning overnemen of moet die worden verkocht?

Verkoop is vaak het eenvoudigste. Uit de verkoopopbrengst wordt de hypotheekschuld afgelost en van het restant krijgt ieder de helft. Als één van beiden de woning overneemt, moet die persoon de ander de helft van de eventuele overwaarde betalen. De verkrijger van de woning moet ook het aandeel van de ander in de hypotheek overnemen. Een afspraak over de overname van de hy-potheekschuld tussen de twee (ex-)samenwoners is niet voldoende. Ook moet geregeld worden dat de bank de persoon die zijn aandeel in de woning overdraagt, niet meer zal aanspreken voor de hypotheekschuld. De bank zal bereid moeten zijn de vertrekkende samenwoner uit de hoof-delijke aansprakelijkheid te ontslaan.

Stel: partijen (voor de leesbaarheid spreken we hierna over de man en de vrouw) hebben een afspraak gemaakt dat de man de woning en de hypotheekschuld overneemt. De man blijft ech-ter talmen om deze afspraak na te komen. Hij gaat niet naar de notaris en neemt geen contact op met de bank. De vrouw blijft dus aansprakelijk voor de schuld en voor de rentebetaling. Als de man achterstallig blijft met het betalen van de rente, kan het zelfs zover komen dat de bank aankondigt dat het een executieveiling wordt. Kan de vrouw nog iets ondernemen?

Ja, zij kan naar de rechter stappen en vragen om haar te machtigen de hele woning zelf te ver-kopen om daaruit de hypotheekschuld te voldoen. Onlangs moest de rechter in zo’n situatie een uitspraak doen. De rechter oordeelde dat de vrouw er belang bij had om uit de hoofdelijke aan-sprakelijkheid te worden ontslagen. In elk geval had de vrouw er belang bij dat een zo hoog mogelijk opbrengst zou worden verkregen en dat een executieveiling door de bank wordt voor-komen, want bekend is dat zo’n veiling altijd veel minder opbrengt. De man reageerde niet op sommaties van de vrouw en ondernam ook geen enkele actie om de dreigende veiling door de bank te voorkomen. De vrouw had ook zelf niet de financiële middelen om die veiling te voor-komen. Dat alles was voldoende reden voor de rechter om de vrouw te machtigen tot de verkoop van de woning. Die machtiging betekent dat de vrouw zelf kan beslissen op welke wijze zij verkoopt: onderhands of openbaar (vrijwillige veiling). Zij mag ook beslissen welke makelaar en welke notaris (als de koper niet de keuze heeft) zal worden ingeschakeld. De koopovereen-komst kan zij zelfstandig sluiten zonder medewerking van de man nodig te hebben. Als ex-samenwoner en mede-eigenaar kun je dus, als het nodig is, toch een verkoop afdwingen, ook al werkt de ex-partner niet mee.

Wilt u hier meer informatie over of heeft u behoefte aan een gratis vrijblijvend informa-tief gesprek? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.