Column notaris: Fluiten naar uw centen?

In deze economisch zwaardere tijden willen ouders vaak (indien mogelijk) hun kinderen financieel helpen bij de koop van een woning. De ouders lenen dan geld uit aan hun kind, zodat het voor dat kind haalbaar wordt om een woning te kunnen kopen.

In de verhouding tussen ouders en kinderen spreekt men nogal eens alles alleen maar mondeling af, en laat men het achterwege om daar iets over op papier te zetten. Men vertrouwt elkaar, maar echt verstandig is het niet. Er kunnen namelijk allerlei onverwachte situaties ontstaan: het kind aan wie het geld geleend is kan gaan scheiden, kan overlijden, of er ontstaat ruzie met het kind. In dat soort gevallen is het fijn als u kunt bewijzen dat u het kind geld heeft geleend, en wat de afspraken zijn over de betaling van rente en aflossing, en over het opeisen van de lening.

Bewijsrecht

Zo moest de rechter zich in een zaak uitspreken over het al dan niet bestaan van een geldlening tussen een moeder en haar dochter. De moeder stelde dat zij € 12.000,– had opgenomen van haar spaarrekening en dat zij dit bedrag contant aan haar dochter had geleend. De dochter ontkende dit echter.
Nu de dochter ontkende dat zij de € 12.000,– van haar moeder had ontvangen, oordeelde de rechter dat de moeder maar moest bewijzen dat zij het geld aan de dochter ter leen had verstrekt. Er was geen schriftelijk stuk waaruit het bewijs van de geldlening bleek en de moeder kreeg nu de opdracht om door middel van getuigen het bewijs te leveren. Geen eenvoudige opgave.

Hypotheek

Voor deze lening kunt u een hypotheekrecht vestigen. Hiermee wordt uw bewijs nog sterker én krijgt u voorrang op concurrente schudeisers, indien uw kind in financieel zwaar weer verkeert en diens schulden niet meer kan betalen.

Fiscale voordelen

De ouders kunnen de rente geheel of gedeeltelijk terugschenken aan het kind. Doe dit echter nooit gelijktijdig met de rentebetaling; dat accepteert de Belastingdienst namelijk niet. Het kind moet eerst de rente aan de ouders betalen, en op een later tijdstip kunnen de ouders het rentebedrag dan terugschenken.
Als de ouders de rente niet aan zich laten betalen, maar de rente gelijk kwijtschelden, dan is de rente voor het kind niet aftrekbaar voor diens inkomstenbelasting. Bij eventueel terugschenken moet men wel opletten dat het bedrag niet groter is dan het voor schenkingsrecht in dat kalenderjaar vrijgestelde bedrag (in 2022: € 5.677,– , in 2023: € 6.023,–). Over alles daarboven is het kind eenmalig schenkbelasting verschuldigd, meestal 10%.

Ons advies

Een schriftelijke overeenkomst van geldlening kan veel narigheid voorkomen, want het levert het bewijs van de geldlening en van de afspraken die zijn gemaakt over de rentebetaling, de aflossing en de opeisbaarheid. Daarnaast valt er mogelijk fiscaal voordeel te behalen.

Maak een afspraak met ons om dit in een gratis adviesgesprek met u door te nemen.

Bel 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat.