De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Kampen

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Uitreiking maandag 28 november

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In Gemeente Kampen zijn op maandag 28 november de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Herman Kalter en Frank Roosenboom van Welzijn Kampen. De prijs voor de ‘groene vrijwilliger’, Ailko Faber wordt binnenkort uitgereikt door Marja Harten van Landschap Overijssel.

Groene vrijwilliger Ailko Faber, Natuurvereniging IJsseldelta


In de Mastenbroekerpolder worden de boerenlandvogels beschermd door leden van de Natuurvereniging ‘IJsseldelta’. Deze groep wordt al jaren gecoördineerd door Ailko Faber. Hij doet dit met een aanstekelijk enthousiasme, optimisme en veel energie.
Het afgelopen jaar was hij ook betrokken bij het begeleiden van de groep in Genemuiden. Met raad en daad én tijd was hij steeds voor hen bereikbaar. Iedere week zoekt hij in zijn eigen gebieden naar nesten, steeds in goed overleg met de boeren. Ook was hij te horen in de podcast Natuur dichtbij samen met één van deze boeren.

Dit alles combineert hij met een fulltime baan als docent op Landstede en mantelzorgtaken. Chapeau!

Vrijwilligers Financiën op Koers

Financiën op Koers is een samenwerkingsverband tussen de organisaties: De Kern, Humanitas en de gemeente Kampen. Financiën op Koers kan inwoners van de gemeente Kampen onder andere helpen bij:
• Het ordenen van de administratie
• Op orde brengen van de financiële situatie
• Het invullen van een formulier
• Aanvragen van regelingen en voorzieningen
• Het maken van een overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden
• Het maken van een bezwaarschrift
• Het bemiddelen naar schuldeisers

Deze hulp is gratis. (Verwijzers van) inwoners van de gemeente Kampen kunnen contact opnemen met Financiën op Koers door te bellen, te mailen of te appen. Daarnaast zijn er wekelijks inloopspreekuren op maandag, dinsdag en woensdag. Tijdens de spreekuren worden de Sociaal Raadslieden bijgestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij ondersteunen de Raadslieden onder andere bij het invullen van formulieren, het ordenen van administratie en het aanvragen van minimaregelingen.

Dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers is het voor Financiën op Koers mogelijk om in een korte tijd veel meer mensen te helpen. Dit is in een tijd waarin armoede een grote rol speelt erg belangrijk. Wij willen onze vrijwilligers graag aanmelden voor de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2022 omdat we altijd op ze kunnen rekenen en ze ontzettend belangrijk voor ons en de inwoners van de gemeente Kampen zijn.

De namen van de vrijwilligers: Sipke Dijkstra, Bertwin van de Beld, Gerard Wessels en Herma Kruithof.

Jeroen van Veen, Atletiekvereniging Isala’96


Atletiekvereniging Isala’96 heeft vele vrijwilligers die zich met hart en ziel voor de vereniging inzetten. Het is niet makkelijk om daar één persoon uit te kiezen, zonder anderen tekort te doen. Toch is er iemand die op veel vlakken actief is binnen de vereniging, en dat is Jeroen van Veen. Hij geeft al 20 jaar lang training aan de jeugd, waar hij ooit zelf als atleet begon. Maar het blijft niet bij het geven van de trainingen; als trainerscoördinator zorgt hij er al vele jaren voor dat alle groepen voorzien zijn van enthousiaste trainers. Dat is niet altijd makkelijk, maar het puzzeltje komt tot nu toe mede dankzij hem elk jaar weer rond. Jeroen is nog steeds actief als atleet, en veroverde afgelopen zomer een zilveren medaille op het onderdeel horden bij het WK masters in Finland. Zo is hij een voorbeeld en inspiratiebron voor de jeugd.

Ook maakte hij jarenlang deel uit van het bestuur, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de sponsoring. Hoewel hij vanwege tijdgebrek moest stoppen met het bestuur, bleef hij contactpersoon voor de sponsoring, Hij zorgt ervoor dat de vereniging de nodige sponsors heeft, voor lange of korte tijd, voor grote en kleine evenementen. En over evenementen gesproken: Ook daarbij is Jeroen onmisbaar. Hij organiseert o.a. de jaarlijkse barbecue en maakte deel uit van de jubileumcommissie voor het 25-jarig bestaan van de club. Hij is niet alleen snel op de horden, maar ook een snelle regelaar: een berichtje wordt door hem altijd binnen no-time beantwoord, en voor je het weet heeft hij het al geregeld. Jaren terug was hij al betrokken bij de organisatie van de 32 van Kampen. Vervolgens stond hij aan de wieg van de Ned Air 2 Bruggenloop, die in maart 2023 voor de 4e keer wordt gehouden. Dit unieke evenement kent verschillende afstanden in en om het mooie Kampen, waarbij de start en finish in het centrum zijn. Jeroen is hier de drijvende kracht, maar weet ook vele anderen te motiveren om een steentje bij te dragen. Hij hoopt samen met organisatieteam de Bruggenloop verder te laten groeien tot misschien wel een landelijk evenement. Het bestuur van AV Isala’96 draagt Jeroen van Veen aan voor de vrijwilligersprijs Overijssel, omdat zij vindt dat hij een voorbeeld en representant is voor de vele vrijwilligers van de club.

Arnold Zwakenberg, Hockeyclub Kampen

Elk jaar reikt Hockeyclub Kampen de beker van verdienste uit. Die beker wordt doorgegeven. De vrijwilliger die afgelopen jaar de beker van verdienste heeft gekregen, mag bepalen wie haar of zijn opvolger wordt. En dit jaar is de beker naar Arnold Zwakenberg gegaan. Daarom is Arnold voor Hockeyclub Kampen ook een terechte kanshebber voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs.

Arnold is, net als bijna alle vrijwilligers bij Hockeyclub Kampen, ouder van een hockeyer. Maar misschien is Arnold nog wel vaker op de club als zijn dochter. Als vast onderdeel van de kantinecommissie staat hij de nodige uren achter de bar en is hij dus betrokken bij de nodige feestjes. Naast het kantinewerk is Arnold ook de voorman van de kluscommissie. Samen met de ploeg van klussers is hij regelmatig bezig met het onderhoud reparaties. Om dat naar een hoger plan te tillen heeft Arnold een gedegen onderhoudsplan gemaakt. Daarin zijn alle onderhoudszaken en verbeterpunten vastgelegd en vormt zo de leidraad voor de kluscommissie.
Er waren mensen verbaasd dat hij “nu pas” de Beker van Verdienste kreeg. Ze gingen er vanuit dat hij die allang een keer had gehad. Dat geeft aan dat hij al jaren aan de gang is, dat dat gezien wordt maar dat het soms dus ook een voorbeeld is van een “stille kracht”.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.