Commissie zondagverkenning maakt agenda bekend

Begin dit jaar zijn de namen bekendgemaakt van de vijf personen die het gesprek over de vraag: ‘Mogen supermarkten in Kampen open op zondag?’ in goede banen gaan leiden. Dit in vervolg op het besluit van de raad van 1 november 2018 om in te stemmen met het, in het initiatiefvoorstel beschreven, proces om te komen tot besluitvorming over het al dan niet openstellen van supermarkten op zondag. Een werkgroep uit de raad heeft zich gebogen over het verduidelijken van de opdracht aan de vijf en heeft hen gevraagd een bijdrage te leveren. Nu is het moment gekomen dat de vijf als commissie zondagverkenning zelf naar buiten treden en de agenda voor de komende periode bekendmaken.

De commissie zondagverkenning bestaat uit:
Ann Alice van de Weerd, voorzitter
Michael Bres
Jenneke Palland
Klaas van der Kamp
Arend Runia

Doel commissie
De commissie stelt zich als doel het organiseren van een dialoog met inwoners, waarbij perspectieven en meningen over een zondagopenstelling van supermarkten in Kampen worden verkend. Daartoe worden argumenten, belevingen, meningen en emoties geïnventariseerd, onderzocht, bevraagd en vastgelegd. Een uitkomst van alleen cijfers vindt de commissie niet voldoende. Ze zet vier verschillende sporen in:
1) een digitale enquête, 2) twee dialoogsessies, 3) twee speeddialoog bijeenkomsten en 4) vier overleggen met specifieke doelgroepen.
De informatie uit de enquête wil de commissie onder andere gebruiken voor de drie andere sporen. Op deze manier wil de commissie een zo groot mogelijk deel van de Kamper bevolking bereiken.

De agenda
De agenda voor die vier sporen ziet er als volgt uit:
18 feb t/m 9 maart Enquête online
Dinsdag 5 maart Dialoog sessie 1 van 19.30 tot 21.30 uur
Zaterdag 9 maart Speed dialogen bijeenkomst 1 van 10.30 tot 12.00 uur
Woensdag 20 maart Dialoog sessie 2 van 19.30 tot 21.30 uur
Zaterdag 23 maart Speed dialogen bijeenkomst 2 van 13.30 tot 15.00 uur
Dinsdag 26 maart Overleg met een specifieke doelgroep 1 van 19.30 tot 21.30 uur
Woensdag 27 maart Overleg met een specifieke doelgroep 2 van 19.30 tot 21.30 uur
Donderdag 28 maart Overleg met een specifieke doelgroep 3 van 19.30 tot 21.30 uur
Maandag 1 april Overleg met een specifieke doelgroep 4 van 19.30 tot 21.30 uur

De locaties worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via social media en http://www.kampen.nl/zondagverkenning

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*