Commotie om stemverklaring SGP

De SGP betreurt het dat verhuizing Moskee vanwege groei noodzakelijk is.

De stemverklaring van de SGP, tijdens de raadsvergadering van donderdagavond, is bij een aantal partijen niet goed gevallen. De SGP vroeg een stemverklaring af te mogen leggen bij het besluit van de raad het bestemmingsplan binnenstad te wijzigen. De wijziging was noodzakelijk om het het gebruik van het pand Bolwerk 12 ten behoeve van Islamitisch Cultureel Centrum mogelijk te maken.

Alle partijen waren voor. Ook de SGP. Vervolgens kwam Klaas van den Bosch van de SGP met de volgende stemverklaring:

“De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen”. Dit neemt niet weg dat de Islam heel ver afstaat van de Bijbelse boodschap. Wij staan voor een samenleving gebaseerd op bijbelse waarden en normen en in die zin betreurt de SGP-fractie het dat verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is.”

Namens GroenLinks gaf Nieke Jansen de volgende stemverklaring:
“Vooraf dit: dit is een onvoorbereide stemverklaring. Wij stemmen van harte in met dit voorstel. Dat is omdat GroenLinks er buitengewoon van overtuigd is dat ieder mens in deze gemeenschap recht heeft om zijn of haar geloof te belijden en dus ook recht heeft op onderdak daarin. Daarbij zijn wij blij met elke geloofsgemeenschap of andere gemeenschap die groeit omdat mensen daar graag bij horen.”

De SP sloot zich hier bij aan en D’66 distantieerde zich van de stemverklaring van de SGP.

Suat Azer van de PvdA reageerde geëmotioneerd: “Helaas voor de SGP dat er groei is voor de Moslimgeloof. Het gaat er niet om of er nu wel of geen groei is maar dat er mensen zijn die hun geloof willen betuigen. Het klimaat is al zo grimmig. Ik had hierover al met collega van den Bosch gesproken maar dit had ik niet verwacht. Het raakt mij wel”

Anne Adema van het CDJA IJsseldelta stuurde ons de volgende reactie:
“Mijns inziens blijft de SGP in haar stemverklaring pal staan voor de vrijheid van godsdienst. Ze stemt namelijk in met het voorstel om de moskee te verhuizen. De progressieve partijen gebruiken naar aanleiding van de stemverklaring van de SGP onnodig grote en grievende woorden richting de SGP. Begrijpen deze partijen niet dat ze dáármee weer sommige christelijke gelovigen kwetsen of maakt dat ze niet uit?

Mochten wij meerdere reacties ontvangen dan plaatsen wij die met een update onder dit artikel.”

Klik Hier voor het geluidsfragment van de stemverklaringen.

moskee islamitisch cultureel centrum

Het pand Bolwerk 12. Binnenkort een Islamitisch Cultureel Centrum