Conceptlijst met locaties carbidschieten bekend

(Gemeente nieuws)

Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 is voor het eerst gewerkt met het aanwijzen van plekken waar in Kampen en IJsselmuiden met carbid geschoten mag worden. Het leverde een lijst op van 56 plekken waar dit toegestaan was. Voor de komende jaarwisseling is opnieuw een lijst opgesteld. Dit is nog een conceptlijst om iedereen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.

De plekken waar overlast werd ondervonden, zijn van de lijst gehaald en met degenen die daar willen schieten wordt gesproken over andere locaties.

Het aanwijzen van de plekken heeft in het algemeen goed uitgepakt. Buiten deze plekken is niet of nauwelijks geschoten en het aantal plekken waarover klachten binnen zijn gekomen was beperkt.

Burgemeester Bort Koelewijn: “We zijn zeer tevreden over afgelopen jaarwisseling en we hebben goede ervaringen opgedaan met de aangewezen plekken voor het carbidschieten. Dit willen we graag voortzetten en daarom maken we nu al een groot aantal locaties bekend. We vinden het belangrijk dat de uiteindelijke lijst in goed overleg met betrokkenen tot stand komt. Het moet vooral een fijne jaarwisseling zijn voor iedereen.”

Op de lijst zoals die nu is opgesteld kunnen inwoners nog reageren. Zo kunnen zij aangeven of zij overlast hebben gehad van het carbidschieten op een bepaalde locatie. Ook kunnen nieuwe plekken worden aangevraagd. Er wordt wel gekeken of de nieuw aangevraagde locaties geschikt zijn. Er wordt daarbij rekening gehouden met onder andere de ligging, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en of de buurt ermee in kan stemmen.

Het is niet gebleken dat er rondom verzorgingshuizen vuurwerkvrije zones geregeld moeten worden. Toch wordt ruimte gelaten om, als daar behoefte aan is, een aanvraag hiervoor in te dienen.

De conceptlijst wordt gepubliceerd in weekblad De Brug en op de gemeentelijke website. De uiteindelijke lijst wordt in de loop van het jaar vastgesteld en gepubliceerd via weekblad De Brug en de gemeentelijke website.

Foto: Marc Maurer

Concept  – Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2019

Kampen
1. Beijerinckstraat, stenen voetbalveld;
2. Bereklauw, op de parkeerplaats bij huisnummer 52;
3. Binnenhoek;
4. Blauwe Engel, braakliggend terrein;
5. Bolwerk/Ebbingestraat;
6. Cellesbroeksweg, ter hoogte van TOG;
7. Constructieweg;
8. Dos/VV Kampen, gedeelte parkeerterrein;
9. Doskantine, gedeelte parkeerterrein;
10. Hoek Bovensingel/Jan van Arkelstraat;
11. Hoek Silene/Waterkers;
12. Hoek Silene/Winde;
13. Hoek Sint Nicolaashof/Nijverheidsstraat;
14. Horstsingel, terrein oude zwembad;
15. Jan Ligthartstraat 5, parkeerterrein;
16. KHC, parkeerplaats;
17. Kievitstraat;
18. Korteweg 4, parkeerplaats van ’t Ukien;
19. Kruising Esdoornhof/Kastanjelaan;
20. Kruising Louise de Colignysingel/Julianastraat;
21. Noordweg, bij de kerk;
22. Noordweg, in de nabijheid van het pand van Delta Wonen;
23. Noordweg, kruising met Eenvoudstraat;
24. Ommelandsingel, braakliggend terrein;
25. Oratoriumplein;
26. Parkeerplaats sporthal Cellesbroek;
27. Rolklaver speeltuin, ter hoogte van de Paardenbloem;
28. Sint Nicolaasdijk De Bok;
29. Wortmanstraat, ter hoogte van de Visseringstraat;
30. Zambonistraat, braakliggend terrein;

IJsselmuiden
31. Dorpsweg, locatie oude basisschool De Schakel;
32. Erfgenamenstraat, voorzijde ‘t Lokaal;
33. Evenemententerrein Stichting oud en nieuw in IJsselmuiden;
34. Fietspad Garnaal;
35. Goudplevier (gedeelte rotonde);
36. Graspieper, ter hoogte van huisnummer 55;
37. Graspieper, voor huisnummer 114;
38. Grasveld Karthuizerlaan ter hoogte van huisnummer 12;
39. Hoek Rietgors, richting Goudplevier;
40. Industrieterrein ter hoogte van Spoordwarsstraat 6;
41. Jaagpad;
42. Kruising van Diggelenweg/Magnoliastraat;
43. Markeresplein;
44. Parkeerterrein Oosterholthoeve;
45. Stenen veldje Erfgenamenstraat;
46. Tasveld/Veldoven voor woning huisnummer 10;
47. Zeegraven, skatebaan;
48. Zeegravensingel fietspad/brug;

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*