D66: ‘Kampen is tot stilstand gekomen’

“De wethouder Financiën blijkt een wethouder Uitgaven”, zo luidde de conclusie van D66-fractievoorzitter Pascal Jacobs deze week bij de behandeling van de gemeentebegroting.

D66Er is veel geld uitgegeven en er is volgens niets over om te voorkomen dat Kampen tot stilstand komt. D66 wil dat de tekorten die veroorzaakt zijn onder deze wethouder Uitgaven worden aangevuld, waarbij ook ruimte moet ontstaan voor nieuw beleid. “om de stad weer aan het draaien te krijgen”, aldus Jacobs.

Jacobs wees op de grondaankopen in het kader van de ontwikkeling van het dorp Reeve. Die hebben de burger op zijn gemeentelijke spaarrekening maar liefst €1.818,- per huishouden gekost. De renteteller tikt intussen gewoon door. Ook is de gemeente stelselmatig de dupe van forse tegenvallers of tegenvallende meevallers. Deels gaat het om kortingen van rijkswege, maar waar de gemeente zelf zeggenschap heeft maakt het college forse uitglijers. Zo kostten het Shared Service Center en het Sociaal Plan voor het Zwembad handenvol geld. Nu moet weer € 1,5 miljoen in Quintus worden gepompt voor een reorganisatie. “Anderhalf miljoen voor een cultuureducatiecentrum! Dan vraag je je toch af wie er al die tijd heeft liggen suffen!”

Het geld is uitgegeven, maar Kampenaren blijven aankijken tegen leegstaande, monumentale, beeldbepalende panden in de binnenstad. D66 vraagt zich af hoe Kampen er uit zal zien tijdens de Hanzedagen van 2017. Ook de economische situatie in Kampen is niet rooskleurig. De bedrijventerreinen verdienen verduurzaming en herinrichting om de lokale economie niet verder achterop te laten komen. Ook agrarische bedrijven zullen veel baat hebben bij ondersteuning, bijvoorbeeld met de aanleg van sneller internet. Ook hiervoor is geen ruimte in de plannen van het college.

Er zal perspectief moeten blijven voor de Kampenaar. Kan die zijn of haar baan houden, krijgen de kinderen goed onderwijs en kunnen de lokale voorzieningen blijven bestaan? Staan de sportverenigingen hogere zaalhuur te wachten terwijl tegelijkertijd de accommodaties langzaam achteruit gaan? D66 ziet het als een taak van de gemeente dat de financiën op orde zijn en blijven, maar ook dat er geïnvesteerd wordt in de perspectieven van de inwoners van de gemeente op een mooie toekomst. Er moet dus blijvend ruimte voor nieuw beleid worden gemaakt. Jacobs: “Die ruimte moet in eerste instantie komen uit extra bezuinigingen, en in het uíterste geval sluit ik een eventuele lastenverhoging van een paar tientjes niet uit. Met die boodschap maken we ons natuurlijk niet populair, maar net zoals D66 landelijk lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid. We zijn bereid te blijven investeren in onze toekomst en daartoe gaan we moeilijke beslissingen niet uit de weg. Als enige partij in Kampen neemt D66 geen genoegen met de huidige beleidsarmoede. Stilstand is immers achteruitgang. Dit voorjaar moet duidelijk zijn hoe we nieuwe beleidsvoornemens kunnen invullen en tegen welke prijs. Daarbij moge trouwens duidelijk zijn wie in het verleden het zover heeft laten komen dat de gemeentekas nu zo goed als leeg is en deze impopulaire maatregelen nodig zijn!”