D66 niet gerust op privacy bij decentralisaties

D66De fractie van D66 maakt zich zorgen om de privacy van burgers bij de decentralisatie van sociaal beleid vanaf 1 januari 2015. De gemeente zal een enorme hoeveelheid persoonsgegevens moeten verwerken. Niet alleen een veilige opslag van die data is van belang, maar ook het beschermen van de burger tegen een al te nieuwsgierige overheid, zo stelt de partij. In een opiniestuk op de website van D66 Kampen uit commissielid Wisse Ruyter zijn zorgen.

“Privacy is een burgerrecht waar de overheid niet zo veel belang bij heeft”, aldus Ruyter. “Immers, het is voor de overheid alleen maar fijn als het kan zien dat u geen recht op een uitkering heeft of dat u nog boetes open heeft staan.” Hij wijst daarom er op dat burgers zo goed mogelijk inzicht moeten hebben in wat er met hun gegevens gebeurt.

Doordat mantelzorgers en vrijwilligers een grotere rol krijgen in de nieuwe aanpak wordt minder duidelijk wat er wel een niet mag gebeuren met privé-informatie. Er moeten heldere afspraken gemaakt worden over wat er wel en niet gedeeld mag worden en met wie. D66 wil daarom dat burgers zelf inzicht krijgen en indien mogelijk het beheer kunnen voeren over het delen van informatie uit hun eigen dossier. In de Commissie Inwoners in september, bleek echter dat wethouder Gerlofsma er niet van op de hoogte was dat de vorige wethouder zo’n systeem reeds had toegezegd. Mede hierdoor is de D66-fractie er nog niet op gerust dat de privacy van inwoners van Kampen straks voldoende gewaarborgd is.

“Het is volkomen begrijpelijk dat mensen er niet om staan te springen dat de buren die helpen met het huishouden tijdens een keukentafelgesprek, of al die ambtenaren, hulpverleners en vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, óók te horen krijgen over de financiële problemen van het gezin, of over een aanvaring met justitie”, licht Ruyter toe.  “De kans is groot dat die mensen gewoon uw ‘buren’ zijn.”

Eerder hebben de inspectie SWZ en het CBP al hun zorgen geuit over de wijze waarop gemeenten met persoonsgegevens omgaan, bijvoorbeeld toen onbevoegde ambtenaren veelvuldig informatie bleken op te vragen over bekende Nederlanders.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*