De ChristenUnie stelt vragen over de invoering van de Wet Markt en Overheid

De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Johan Witteveen, heeft het college vragen gesteld over de invoering van de Wet Markt en Overheid die per 01 juli 2012 in werking is getreden.

De Wet heeft als uitgangspunt dat overheden geen oneerlijke concurrentie mogen bieden ten opzicht van commerciële partijen. De Wet kent een overgangstermijn van maximaal twee jaar hetgeen inhoudt dat de gemeente Kampen met ingang van 01 juli 2014 dient te voldoen aan deze wet.

Vanaf dat moment moet voor economisch activiteiten ten minste de integrale kostprijs inclusief winstopslag in rekening gebracht worden.
Onder andere wordt de exploitatie van sportaccommodaties gezien als een economische activiteit. Verhuur van gemeentelijke sport- en cultuuraccommodaties zal kritisch worden bekeken.

De gemeente Kampen kan beleid ontwikkelen dat overeenkomt met de gedragsregels uit de Wet, waaronder het vragen van een kostendekkende huur. Echter ze kan ook besluiten dat de exploitatie van de sportaccommodaties een Dienst van algemeen economisch belang (Daeb) is, dan zijn er mogelijkheden om aangepaste tarieven te hanteren.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de ChristenUnie fractie de volgende vragen gesteld:
Bent u op de hoogte met de Wet Markt en Overheid, de overgangsregeling en de impact die de wet kan hebben op de exploitatie en verhuur van gemeentelijke accommodaties;
Heeft de invoering van de Wet gevolgen voor de tarieven die de Gemeente Kampen toepast voor exploitatie en verhuur van gemeentelijke accommodaties;
Heeft u, indien de tarieven moeten worden verhoogd ten gevolge van deze Wet,  overwogen om de exploitatie en verhuur van de sportaccommodaties aan te merken als een Dienst van algemeen economisch belang (Daeb);
Wat zijn de uitkomsten van die overweging en wat was de onderliggende motivatie;

In geval u niet op de hoogte bent van de definitieve invoering per 01 juli 2014: Kunt u op zeer korte termijn in beeld brengen wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wet en de mogelijke maatregelen om daarop gepast te anticiperen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*