De IJsselkogge komt niet terug

‘DE IJSSELKOGGE KOMT NIET TERUG

Het zal Hart voor Kampen niet verbazen als dit een krantenkop is over anderhalf jaar. Afgelopen donderdagavond stond voor de zoveelste keer de IJsselkogge op de agenda. En het wil maar niet vlotten. In vervolg op de behandeling van de locatiekeuze voor de IJsselkogge in de commissie Samenleven & Bestuur van woensdag 12 oktober jl. had het college de behoefte om de vervolgstappen helder en duidelijk vast te leggen. Waar staan we op dit moment?

Piet Bergstra: “Eigenlijk zijn we terug bij af. Het college had een redelijk uitgewerkt plan voor plaatsing van de IJsselkogge op het Van Heutszplein. Maar de maatschappelijke weerstand hier tegen was enorm. En terecht: als je niet de moeite neemt om omwonenden en ondernemers mee te nemen in dat traject, is weerstand natuurlijk te verwachten. Op advies van de commissie moest het college daarom terug naar de tekentafel. Ze moet nu drie varianten schetsmatig gaan uitwerken: het Van Heutszplein, de Koggewerf en het NS-station”.

Dhr. ing. Busser, 25 jaar werkzaam in de monumentenzorg en stadsvernieuwing bij de Gemeente Kampen en initiatiefnemer van de bouw van de Kogge, mocht inspreken. Daar was wel heel veel geduld voor nodig. Hij kwam pas om 23.15 uur aan de beurt. Hij gaf aan dat het college het NS station moet vergeten. De IJsselkogge zal daar niet passen en onderzoek daarnaar is weggegooid geld. Hij is voorstander van plaatsing bij of op de Koggewerf.

Het uitwerken van die schetsplannen gaat hoe dan ook een hoop extra geld kosten. Het college denkt daarvoor zeker zo’n 2,5 tot 3 ton extra kwijt te zijn. Dat is erg veel geld. Het was in de vergadering dan ook duidelijk te merken dat de commissie zich daar steeds ongemakkelijker bij ging voelen. SGP vroeg of het niet stapje voor stapje kon. Elke keer een klein stukje uitwerken en dan voorleggen aan de commissie, zodat het op die manier misschien met wat minder geld toe kan. De portefeuillehouder zegde dit toe, maar waarschuwde dat dit veel extra tijdkost. Tijd die er niet is.

De vraag dringt zich dan ook op of de gemeente Kampen de IJsselkogge nog wel wil. Er kwam zelfs nog een extra optie uit de hoge hoed, namelijk de IJsselkogge gewoon in Lelystad laten. Tot overmaat van ramp blijken ook de maten die op dit moment gehanteerd worden niet kloppen. Dat blijkt uit de schets van het onderkomen op het Van Heutszplein. De afmeting van het gebouw heeft daar een lengte van 21,6 meter. De IJsselkogge zelf is 26,31 meter lang. “Ik denk niet dat dat gaat niet passen”, aldus Bergstra. Ook heeft fondsenwerving tot nu toe niets opgeleverd.

“Er komt op deze manier niets van terecht. We hebben nog iets meer dan een jaar. Er wordt weer een paar ton extra uitgegeven voor onderzoek. En daarmee zijn we er nog niet. Er is nog een ander probleem: er is nog geen Programma van Eisen! Daar hoort het wel mee te beginnen. Vragen als: Waar moet zo’n ruimte aan voldoen? Hoe groot moet de ruimte zijn? Welke randvoorwaarden moeten worden meegeven? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat je überhaupt een onderzoek kunt beginnen”.

Bergstra gaf in de commissie aan dat dit programma er nog niet is maar hij kreeg geen bijval. “Misschien was het wel te laat in de avond. Maar de raad moet kaders vaststellen. En die zijn er nog niet. We hadden goud in handen maar het is inmiddels veranderd in ijzer. Persoonlijk heb ik er geen enkel vertrouwen meer in”, besluit Piet Bergstra.

Ingezonden bericht (red)


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.