Droge voeten voor de Kampenaren

Wie oude landkaarten bekijkt, zal zien dan de gemeente Kampen altijd rijkelijk omgeven is geweest door water. Dit water heeft er in de geschiedenis meermaals voor gezorgd dat de Kampenaren hun voeten niet droog hielden.

In 1861 werd er een plan opgesteld voor het samenvoegen van 9 waterschappen. Dit zou het gebied omvatten van westelijk Kampen tot Zalk, Hattem en Oldebroek. Het zogenaamde plan Backer. Door de waterschappen samen te voegen, ontstond er de mogelijkheid om het beleid rondom waterbeheersing te optimaliseren.

Na veel heen en weer gepraat, namen 2 jaar later de polders Broeken en Maten, Onderdijks en het Haatland het initiatief om samen te gaan werken. Zo kwam de bouw van het stoomgemaal Broeken en Maten tot stand.

Het gemaal is gebouwd op gewelven. Deze zijn lange tijd verborgen geweest. De huidige eigenaren  van het gemaal hebben deze gewelven weer zichtbaar gemaakt voor het publiek.

Vanwege een enorm zware wolkbreuk werd het gemaal iets eerder dan de geplande officiële opening, in werking gesteld op 20 juli 1865. Het gemaal heeft haar werk gedaan tot 1993.

Wie met eigen ogen wil zien hoe het gemaal er uit ziet en wie met eigen oren de verhalen wil horen over de geschiedenis van het gemaal, is zaterdag 11 mei vanaf 10.00 uur van harte welkom.

Gerrit en Netta ten Hove ontvangen u graag aan de Flevoweg 74 in Kampen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*