Financieel plaatje nieuwbouw en exploitatie zwembad De Steur ziet er gunstig uit

geld water

De afgelopen maanden hebben de aanbestedingen plaatsgevonden rondom de nieuwbouw en beheer en exploitatie van zwembad De Steur.

De resultaten daarvan leveren een financieel voordeel op. De kosten voor het bouwrijp maken van het terrein vallen wel hoger uit dan geraamd, maar de resultaten van alle aanbestedingen leveren naar verwachting uiteindelijk jaarlijks een voordeel op van € 617.090. Dit voordeel neemt het college mee bij de Perspectiefnota 2016-2019.

 

Beheer & exploitatie
Het college van B&W heeft nu meer zicht op de financiële situatie rondom de nieuwbouw en exploitatie van zwembad De Steur. In november 2014 is het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad definitief gegund aan Sportfondsen Kampen BV. Het eerste aanbestedingsresultaat kende al een structureel voordeel van € 500.000. Bij de tweede ronde leverde het een voordelig structureel resultaat van nog eens € 131.715 op.

Bouwkundige werkzaamheden en technische installaties
De voorlopige resultaten van de aanbesteding van de bouwkundige werkzaamheden en technische installaties voor de nieuwbouw van het zwembad zijn bekend. De uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden en technische installaties voor de nieuwbouw van het zwembad zijn aanbesteed in vier percelen. Op vrijdag 27 februari hebben de deelnemende bedrijven hun aanbieding aan ons bekend gemaakt. Voor de totale inschrijving van de vier percelen was een bedrag van € 10.670.000 geraamd. De totale inschrijving van de deelnemende bedrijven leverde een bedrag op van € 10.678.000. Dit resultaat is nog onder voorbehoud. De verificatie (controle) van de laagste inschrijvers moet namelijk nog plaatsvinden en de zogeheten Alcatel-termijn (wettelijke termijn waarbinnen bezwaar mogelijk is) is nog niet verstreken. Het college van B&W gaat ervan uit dat de vier percelen begin april definitief gegund kunnen worden.

Bouwrijp maken gronden
Naast de voordelig uitgevallen aanbestedingen voor de bouw en exploitatie van het nieuwe bad, vallen de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein hoger uit dan geraamd. In januari 2015 is het bouwrijp maken aanbesteed. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de bodemgesteldheid slechter is dan verwacht. Om die reden is extra voorbelasting van de bodem nodig, voordat er gebouwd kan worden.
Dit levert een nadelig structureel resultaat van € 14.625 op.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*