Flink bedrag aan uitkeringsfraude opgespoord

Bijna € 60.000 aan bijstandsfraude in Kampen.

De sociale recherche heeft in 2015 bijna € 60.000 aan bijstandsfraude opgespoord. Van verschillende mensen is de uitkering stopgezet omdat zij verkeerde informatie gaven over hun woonsituatie of over inkomsten naast hun uitkering. Zij fraudeerden voor in totaal € 56.933. Dat meldt de gemeente Kampen vandaag tijdens het wekelijkse perscontactop haar website.

Bewust of onbewust geven inwoners soms verkeerde informatie door aan de gemeente. Het opsporen van misbruik van bijstand is belangrijk zodat deze voorziening behouden blijft waarvoor zij bedoeld is. Daarom zet de gemeente Kampen alle mogelijke middelen in om bijstandsfraude op te sporen.
Zodoende heeft de sociale recherche in 2015 een flink bedrag aan fraude opgespoord. Op jaarbasis bespaart dit de gemeente zo’n € 56.800.

In veel gevallen van uitkeringsfraude blijkt de juiste woonsituatie niet te worden doorgegeven aan de gemeente. Dat was ook het geval bij enkele paren die op papier beweerden sinds enige tijd elk op een apart adres te wonen. In de praktijk woonden de stellen samen, waardoor ze ruim € 50.000 ten onrechte aan bijstand ontvingen. Het per geval gefraudeerde bedrag is van beide partners teruggevorderd.

Ook kwam het voor dat cliënten inkomsten uit werk hadden verzwegen. Zij moeten alles terugbetalen aan de gemeente. Vaak komt deze fraude door bestandskoppeling aan het licht, soms ook door tips.

Niet alleen de sociale recherche houdt zich bezig met de opsporing en bestrijding van bijstandsfraude, ook de FrontOffice van de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Kampen heeft dat als taak. In 2015 kwamen zo 12 fraudegevallen aan het licht.
Doordat de gemeente intensief samenwerkt met een groot aantal overheids- en andere instanties, kan veel fraude worden opgespoord. Kampen werkt daartoe samen met onder andere de Belastingdienst, andere gemeenten, het UWV, de Sociale verzekeringsbank, zorgverzekeraars, pensioenfondsen, de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verhuurders van woonruimte, leveranciers van energie en water, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Inlichtingenbureau.