GBK wil weten of de Bruine Vloot al betaald is

Ingezonden door Gemeente Belang Kampen

Al vroeg in de coronacrisis werd de portemonnee getrokken voor de bruine vloot. Dat was juni vorig jaar. Is daar al iets van terecht gekomen, wilde Gemeente Belang Kampen weten. In december was immers nog te lezen: “Vier maanden geleden al werd het geld toegezegd. Geen schipper heeft een cent ontvangen. Het valt niet uit te leggen, wel te verklaren; we zitten met een overheid die grote moeite heeft om dingen werkend te krijgen. Tot in de puntjes mogen beleidsmakers, juristen en adviesbureaus principekwesties overdenken, maar de uitvoering is een blinde vlek. We zagen het met bron- en contactonderzoek, met teststraten, met de corona-app en nu weer met de vaccinatiecampagne”, aldus de Leeuwarder Courant in haar commentaar van 30 december.

Nu zijn we weer drie maanden verder. Hoe staat het er nu voor? GBK sprak bemanningsleden van zeilschip Noorderlicht. Noorderlicht is een Nederlandse tweemastschoener. Het mooie schip ligt aan de IJsselkade maar behoort niet tot de zogenoemde bruine vloot. Het is een zeewaardige schip dat voornamelijk rondom Noorwegen vaart. Dit in tegenstelling tot de schepen van de bruine vloot die voornamelijk op het IJsselmeer en Waddenzee actief zijn. De bemanningsleden verwezen door naar De BBZ, de Vereniging voor Beroepschartervaart. Directeur daarvan is Paul van Ommen. We namen contact met hem op.

Paul: “Het toegezegde geld is afkomstig van twee ministeries: Economische Zaken en OCW. Deze werken aan een verdeelsleutel. Dat doen ze samen met De BBZ, vereniging voor beroepschartervaart, de HISWA en de Federatie Varend Erfgoed Nederland. Een van de problemen is dat het niet echt transparant gaat. Wij krijgen geen inzage hoe die verdeelsleutel eruit ziet”. Bij de bruine vloot besloot het kabinet tot maatwerk omdat de schippers niet genoeg baat hadden bij de algemene potten. Maar toen begon het probleem: precedentwerking en gelijkheidsbeginsel kwamen in beeld. Als je steun geeft aan een varend monument, kun je het dan weigeren aan een monumentale kampeerboerderij? Er werden heel veel Kamervragen gesteld. De antwoorden steeds verder naar voren geschoven.
“Dan weer wordt er gevraagd naar een KvK nummer. Nu is er weer een discussie ontstaan over het varende erfgoed. Wat wordt er verstaan onder ‘varend erfgoed’? Er blijkt geen definitie van te zijn. Een voorschot is ook niet mogelijk want dat krijg je problemen met het gelijkheidsbeginsel. Want het ene schip is het andere niet. Toch hopen we echt dat het rond juni rond is”, besluit Van Ommen.