GBK zoekt ervaringsdeskundigen zorg

 
In haar verkiezingsprogramma heeft GBK als een van de speerpunten staan “de participatie van de burger met de lokale politiek”. Dat vindt GBK enorm belangrijk bij haar standpuntbepaling in de gemeenteraad. Niet de gemeenteraad alles laten bepalen vanuit het pluche, maar het gesprek aangaan met de burger en hen mee laten denken en praten. Problemen signaleren, oplossingen aandragen.


samenwerkenDe invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen de gemeente staat voor de deur. Dit betekent dat veel zorg wordt overgedragen aan de gemeente Kampen, die daar verantwoordelijk voor gaat worden. Bovendien wordt die zorg met 25% gekort. Dus meer doen voor minder geld.

Voormalig wethouder Lidi Kievit schreef in het “Kamper Kompas”: Wat opvalt in 2017, is dat inwoners van Kampen zich verbonden voelen met elkaar en naar elkaar willen omzien”.
GBK is op zoek naar mensen die “ervaringsdeskundig” zijn in de zorg. Mensen uit de praktijk, met ervaring, die samen met GBK mee willen denken. De bedoeling is dat GBK met hen regelmatig van gedachten gaat wisselen over de problemen waar tegenaan gelopen wordt, maar vooral ook welke oplossingen kunnen worden geboden. Een vinger aan de pols houden over de ontwikkelingen van de Wmo binnen de gemeente Kampen. Het ingeslagen traject wellicht bijsturen. Antwoord geven op vragen als: waar loopt de thuishulp tegen aan? Wat heeft de jeugdzorgverlener nodig? Etc. Maar ook is GBK op zoek naar mensen die de zorg nodig hebben. Die afhankelijk zijn van een scootmobiel, een lifttrap, thuishulp etc.

Want de gemeenteraad moet gaan bepalen wat de gemeente onder goede zorg staat: wat zij een minimum vindt in de zorg en de ondersteuning bij vereenzaming of verwaarlozing. Daar gaat de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) over. Daarom vraagt GBK ervaringsdeskundigen die mee willen denken om zich te melden. Het gaat daarbij dus om mensen die werkzaam (zijn geweest) in of afhankelijk zijn van de thuiszorg, ouderenzorg, mantelzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg of GGZ.

Wilt u meedenken en meepraten over deze complexe operatie en iets betekenen voor hen die het straks nodig hebben? Meldt u zich dan aan bij gbkampen@gmail.com en geef daarbij aan in welke tak van zorg u werkzaam bent en uw werkervaring of van welke zorg u afhankelijk bent en gebruikt. GBK neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*