Geen GFT-containers noopt tot nieuwe vragen

De fractie van de SP wil opnieuw vragen stellen rondom de inzameling van het GFT-afval in binnenstad en rondom flatgebouwen. Eerder dit jaar stelde de partij al mondeling vragen tijdens een raadsvergadering. De gemeente is deze weken bezig met het plaatsen van gezamenlijke inname punten voor afval.

restafvalcontainerSP-fractievoorzitter Richard Boddeus snapt niet waarom er geen GFT containers geplaatst worden: “Het gescheiden inzamelen van afval gebeurt in grote gedeelten van de gemeente en is erg succesvol. Deze vorm van inzameling voor GFT-afval blijft uit voor binnenstad- en flatbewoners zoals het er nu naar uitziet. Dat is natuurlijk onacceptabel, juist ook omdat het tarief voor restafval fors verhoogd is.”

Het uitblijven van een GFT-inzamelpunt acht Boddeus ook niet verkoopbaar aan de inwoners van binnenstad en flatgebouwen: “Waarom zou een binnenstad – of flatbewoner zijn of haar afval slechter scheiden dan elders in de gemeente? Het inzamelen van gescheiden afval moet juist gestimuleerd worden”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*