Blinkende speeltuin en schone straten in Brunnepe (video)

Buurtbewoners maken een feestje van en in de Geert van Woustraat

Onder een stralende zon is de speeltuin achterin de Geert van Woustraat zaterdag 2 mei heropend door burgemeester Koelewijn. Samen met de speeltuin is de hele straat opgeknapt dankzij bewoners die het heft in eigen hand namen. De activiteitencommissie kreeg daarom de toepasselijke naam Geert van Wou aan ’t roer. Samen met gemeente, welzijnswerk en wijkagent is hiermee weer een staaltje Kamper Kracht gedemonstreerd. Het werd een feestelijke dag volop activiteiten.

Kampen Brunnepe Geert van Woustraat aan het roer

De aanleiding voor het initiatief vormde het slechte imago van Brunnepe en die van het Begijnekwartier in het bijzonder. De Geert van Woustraat vormt de centrale as in deze hoek van Brunnepe tussen Noorderkerk, Bongerd, Beltweg en IJssel. De actie om de uitstraling van de wijk op te krikken, demonstreerde ook de positieve karakteristieke eigenschappen van Brunnepe, zoals saamhorigheid en aanpakken. In de videoreportage wordt dit onder andere verwoord door een raadslid die zelf in het Begijnekwartier woonachtig is.

Kampen Brunnepe Geert van Woustraat aan het roer’s Morgens vroeg gaven gemeentewerkers acte de présence om de laatste hand te leggen aan een blakende Geert van Woustraat. Nieuw en zonder gebruikssporen zal de straat echter nooit worden. Een actieve straatbewoonster merkte op dat er nog altijd geleefd wordt en bovendien is het een straat met geschiedenis, zoals voor grote delen van Brunnepe geldt. Het Begijnekwartier wordt zelfs het hoogtepunt van architect Broekema genoemd. Begin vorige eeuw heeft hij veel in Brunnepe gebouwd, waarmee het voormalige vissersdorp (ouder dan Kampen) langzaamaan toegroeide naar de belendende Hanzestad.

TKampen Brunnepe Geert van Woustraat aan het roererwijl buurtbewoners druk bezig waren de festiviteiten op touw te zetten, brak aan het eind van de ochtend een spannend moment aan voor de kinderen. Wie zou de kleurplatenwedstrijd winnen en mee mogen rijden met de veegwagen van de gemeente? De jury had het moeilijk met een keuze maken uit de vele kleurrijke inzendingen. Even later konden alle kinderen naar de speeltuin. Burgemeester Koelewijn, tevens wijkwethouder, was in de tussentijd gearriveerd en speelde met de kinderen alvorens over te gaan tot de officiële opening. Zelfs de landelijke media was erop afgekomen in de vorm van Hart van Nederland.

De voorzitter van de bewonerscommissie roemde de inzet van buurtbewoners, welzijnswerk en wijkagent. Hij deelde veel bosjes bloemen uit en als laatste aan burgemeester Koelewijn, die lovende woorden sprak. Behalve Koningsdag had hij dit jaar nog niet eerder zo’n feestelijke dag meegemaakt. Toen Bort Koelewijn aankondigde dat één van de Brunneper tradities flink knallen is, verwachtte menigeen misschien een opening met carbidschoten. Maar dat viel mee. Na de onthulling van een bord, mochten de kinderen de ballonnen kapot trappen waarmee het alsnog een knallende opening werd. Symbolisch kwam de zon tevoorschijn en maakte er een stralende middag van. Voor de kinderen waren er veel straatspelletjes, een pannatoernooi en het gebruikelijke luchtkussen. De oudere jongeren genoten van de gezelligheid, het rad van fortuin en heerlijke pannenkoeken. Hoe goed Kampenaren en Brunnepenaren ook kunnen mopperen, zaterdag 2 mei klonk er geen wanklank in het Begijnekwartier. Als het aan de (buurt)bewoners van de Geert van Woustraat ligt, blijft dat ook zo.
Kampen Brunnepe Geert van Woustraat aan het roer• Geert van Wou aan ’t roer zit ook op (klik aan) Facebook
• Het verhaal van Roxanne en andere vrijwilligers op (klik aan) Kamper Kracht

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*