Gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen met extra bijdrage

Wet eenmalige koopkrachttegemoetkoming

geld2De gemeente Kampen ondersteunt huishoudens met een laag inkomen dit jaar met een extra bijdrage van € 100,- voor een gehuwden/ samenwonenden (met of zonder kinderen), € 90,- voor een alleenstaande ouder en € 70,- voor een alleenstaande. In totaal komen circa 1.400 huishoudens in de gemeente Kampen in aanmerking voor dit bedrag. De gemeente geeft hiermee uitvoering aan het besluit van de Tweede Kamer om € 70 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Minimabeleid. Dit is geregeld in de Wet eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.

Wethouder Gerrit-Jan Veldhoen:“We hechten er als college aan om het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 te verzachten. Ik ben blij dat we dit extraatje kunnen geven aan mensen die minder te besteden hebben. Ook op andere terreinen bieden we ondersteuning met als doel om iedereen te laten meedoen in de maatschappij. Zo hebben we het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de Meedoen-bon. Hierdoor kunnen meer kinderen die opgroeien in een gezin met een minimum inkomen meedoen aan sport, cultuur en schoolactiviteiten”.
Inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor de extra bijdrage. Het netto inkomen in de maand september 2014 wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Iemands vermogen laten we buiten beschouwing.

Het eenmalige bedrag is netto en wordt niet als inkomen beschouwd. Dat betekent dat het geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de bijstand, en dat de koopkrachttegemoetkoming geen gevolgen heeft voor beslaglegging van bezittingen door een deurwaarder.

Het kabinet geeft de gemeente bevoegdheid om aan te sluiten bij het lokaal minimabeleid. In de gemeente Kampen hebben ongeveer 1.400 huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De meerderheid van deze huishoudens is al bekend bij de gemeente. Inwoners die op 1 september 2014 een uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ ontvingen, krijgen het bedrag automatisch op hun rekening gestort in de week van 22 december 2014. Inwoners die in 2014 de Meedoen-bon ontvingen krijgen in week 47 het aanvraagformulier, waarmee de koopkrachttegemoetkoming kan worden aangevraagd, thuisgestuurd.

Huishoudens die niet bekend zijn bij de gemeente en wel aan de criteria voldoen, kunnen tot en met 16 december 2014 een aanvraag indienen. Zij kunnen hiervoor het aanvraagformulier ophalen bij de Meedoenbalie in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1, in Kampen). Ook is het aanvraagformulier vanaf 12 november te downloaden via www.kampen.nl.

De volgende personen kunnen geen koopkrachttegemoetkoming aanvragen:
•gedetineerden,
•inwoners jonger dan 18 jaar,
•inwoners jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die hierdoor al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering),
•inwoners jonger dan 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

Meer vragen?
Veelgestelde vragen en antwoorden over de koopkrachttegemoetkoming en andere onderwerpen vindt u op onze website: www.kampen.nl/veranderingenindezorg.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*