Gemeente versnelt verduurzamen gemeentelijke gebouwen

348

Gemeente Kampen versnelt het verduurzamen van haar gebouwen. De Stadsgehoorzaal, de Brandweerpost in IJsselmuiden, de aula en kantine van de begraafplaats in Kampen en de buitendienst en tevens Voedselbank aan het Kleiland 10 in IJsselmuiden zijn als eerste aan de beurt om CO2-neutraal gemaakt te worden.

Energiekosten besparen
De gemeente wil dat al haar gebouwen in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Geen CO2-uitstoot is goed voor het milieu en bespaart energiekosten. Wethouder duurzaamheid Erik Faber: “Door nu te beginnen, verlagen we snel de CO2-uitstoot en de energiekosten van deze vier locaties. Bovendien hebben we meer tijd om onze doelen voor 2030 te halen. Als gemeente willen we bovendien een goed voorbeeld zijn en andere vastgoedeigenaren inspireren.”

Snel aan de slag
De vooronderzoeken voor deze gebouwen naar bijvoorbeeld flora, fauna en stikstof en duurzame maatregelen zijn afgerond, dus de gemeente kan dit jaar aan de slag. “We hebben voor deze gebouwen gekozen omdat we zo op een natuurlijk en logisch moment zoals een onderhoudsmoment gelijk kunnen verduurzamen. Door ervaring op te doen met deze vier gebouwen, kunnen we toekomstige projecten beter uitvoeren”, benadrukt de wethouder. “Uiteindelijk willen we 21 gebouwen verduurzamen. Het volledige plan hiervoor wordt na de zomer afgerond.” Daarnaast werkt de gemeente ook aan de verduurzaming van het gemeentehuis.

Steun gemeenteraad
Het strategisch vastgoedplan “Kiezen voor Kracht” heeft de weg vrijgemaakt voor deze versnelde duurzaamheidsinspanningen. De gemeenteraad van Kampen heeft dit plan goedgekeurd en geld gereserveerd hiervoor.