Gezamenlijke aanpak woninginbraken werpt vruchten af

woninginbraak

Het college van B&W heeft haar goedkeuring gegeven aan het programma Woninginbraken. Doel van het programma is het aantal inbraken te doen verminderen en de opsporing van inbrekers te optimaliseren. Om de dalende lijn van 2013 (-17%) door te zetten, wordt de aanpak versterkt.

Het thema woninginbraken is al jaren een prioriteit van het Integrale Veiligheidsbeleid. Vanaf 2010 was er in Kampen, maar eigenlijk in heel de regio, een sterke stijging van het aantal inbraken en pogingen daartoe. Vanuit de politie is er daarom een speciaal team woninginbraken opgezet dat zich richt op de opsporing van daders. Een inbraak gaat je immers niet in de koude kleren zitten.

De gemeente heeft op preventief gebied het voortouw en heeft een aantal acties benoemd. Naast de preventie adviseur tijdens wijkbijeenkomsten, kunnen mensen een wit voetje verwachten wanneer geconstateerd is dat er ramen of deuren open stonden. Dit is een papiertje in de vorm van een voet waarop preventietips staan. Verder is op de website van de gemeente ruimte gemaakt voor preventie tips: hoe maak ik mijn eigen huis veilig, hoe kan ik de politie helpen na een daadwerkelijke inbraak, hoe kunnen we samen onze buurt veilig houden.

Hoewel de gemeente de normen van het ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen’ (PKVW) niet verplicht kan stellen, wordt bij grote bouwprojecten altijd aangedrongen op deze normen. Daarom worden bij bouwaanvragen ook informatiefolders over het PKVW verstrekt.

Wanneer er sprake is van een inbraakgolf in een bepaalde wijk, informeert de gemeente omwonenden daarover. Naast tips over hang en sluitwerk, wordt ook geadviseerd over hoe mensen door samen op te letten de buurt veiliger kunnen maken. Indien nodig wordt er een informatie avond georganiseerd.

Burgemeester Koelewijn: “Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de nationale en lokale prioriteiten voor openbare orde en veiligheid waar inbraakpreventie een belangrijke rol in speelt. Ik ben blij dat er op dit vlak nu invulling aan gegeven wordt door politie, gemeente en projectontwikkelaars. Ook bewoners zelf spelen hier een belangrijke rol in.”

Om het voor de politie makkelijker te maken auto’s te doorzoeken op inbrekersmateriaal, heeft de gemeenteraad op 5 september 2013 de Algemeen Plaatselijke Verordening al aangepast.

Door op deze manier samen te werken en duidelijk te communiceren over preventie hoopt de gemeente de dalende trend door te zetten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*