Gezocht: Bewoners voor begeleiden veiligheidsactie Veilingweg

veilingweg

 

Helpt u mee de onveilige plekken op de Veilingweg veilig te maken? In de periode 27 juni – 15 juli wil de gemeente Kampen samen met omwonenden en ouders van fietsende schooljeugd een aantal veiligheidsmaatregelen uittesten.

Voor het uitvoeren van Verkeersveiligheidacties zoekt het projectteam Kampen Bereikbaar daarom vrijwilligers. (Het gaat om hulp bij het veilig oversteken van de schooljeugd tijdens de regulieren schooltijden, in samenwerking met verkeersregelaars van de gemeente Kampen.)

Waarom testen?
De gemeente Kampen gaat onder de naam Kampen Bereikbaar experimenteren met gedragsmaatregelen bij de Stadsbrug en beide overkruispunten. Het doel van dit testpakket is dat de verkeersdruk op het Knooppunt Station Kampen afneemt door minder auto’s toe te staan. Dit doet men door andere routes in te zetten en weggebruikers te verleiden alternatieven uit te proberen (fiets, OV). De basis voor het experiment is een community van reizigers op te bouwen en deze te informeren tijdens de testweken, vooral ook om ervaringen te delen. Met deze reizigers en bewoners wil men tijdens de testweken gericht aandacht geven aan het testen van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Wat wordt er getest aan verkeersveiligheid op de Veilingweg?
De Veilingweg is een doorgaande transportroute. De kruising met de Oosterholtseweg (fietsende scholieren) maar ook de fietsoversteek tussen de wijken Oosterholt Noord en Zeegraven wordt door de weggebruikers als onveilig beschouwd. Een aantal veiligheidsmaatregelen zijn inmiddels getroffen maar bewoners ervaren de situatie nog steeds als onveilig. In de periode 27 juni – 15 juli worden er met name tijdens de schooltijden extra verkeersregelaars ingezet op enkele kwetsbare plekken. Dit wordt gedaan om te testen of beveiligd oversteken positief uitpakt. Ook wordt daarmee ingespeeld op eventuele extra verkeersdrukte die kan ontstaan op de Veilingweg tijdens de testweken. De veiligheidstesten worden uitgevoerd in nauwe samenspraak met de omwonenden van de Veilingweg. Gebruikers worden ter plekke geïnformeerd met borden en flyers.

Wat gebeurt er met de testresultaten?
De testresultaten worden door het projectteam met de bewoners en verkeersregelaars besproken.  Gezamenlijk worden de conclusies en voorstellen voor structurele maatregelen opgesteld en deze zullen opgenomen worden in de evaluatie van het gehele testpakket. Najaar 2016 beslist de gemeenteraad Kampen over de invoering van de diverse maatregelen, waaronder ook verkeersveiligheid.

Help mee!
Heeft u interesse om mee te helpen aan deze veiligheidsactie? Meld u dan aan bij Niek Verhoeff, beleidsadviseur infrastructuur Kampen, tel nr: 0623797246, e-mail: N.Verhoeff@Kampen.nl Wij plannen u dan in bij van de acties in de testweken. Ook krijgen alle deelnemers een uitnodiging voor de evaluatie van de test.

Bron: kampenbereikbaar.nl