GroenLinks afdeling Kampen reageert op rijksstructuurvisie over schaliegas

schaliegas

GroenLinks afdeling Kampen heeft een zienswijze gestuurd op de nieuwe rijksstructuurvisie over de winning van schaliegas in Nederland. Minister Kamp van Economische Zaken heeft die rijksstructuurvisie laten maken. De milieueffecten van de schaliegaswinning worden door het rijk onderzocht, zo is de bedoeling; hiervoor wordt een milieueffectrapport (MER) gemaakt. Zo’n m.e.r.-procedure start met een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’, die nog enkele dagen ter inzage ligt.

Schaliegas is, als we de onderzoeken mogen geloven, ook diep onder de gemeente Kampen te vinden. GroenLinks afdeling Kampen maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de schaliegaswinning, gesteld dat die doorgaat zoals Minister Kamp van plan lijkt te zijn. In 2013 nam de partij al het initiatief om Kampen ‘schaliegasvrij’ te verklaren. Die motie werd toen door de Gemeenteraad aangenomen.

In de gemeente Kampen wordt al enkele jaren diep grondwater opgepompt voor verwarming van kassen (aardwarmte) in polder de Koekoek. GroenLinks raadslid Niels Jeurink daarover: “We weten inmiddels dat het oplossen van diepe gesteenten voor de gaswinning (‘fracking’) tot zware verontreiniging van datzelfde grondwater kan leiden. We zijn bezorgd dat dat verontreinigde grondwater op die manier ook ‘bovengronds’ komt. Voor ons een reden te meer om een zienswijze in te dienen.”

Lees HIER de Zienswijze schaliegas GL Kampen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*