Groenlinks: “College kom met feiten in plaats van verwijten”

Terugblik op proces Reeve kende volgens GroenLinks weinig zelfreflectie

Het verantwoordingsdebat over Reeve in de gemeenteraad leverde volgens GroenLinks weinig nieuws op, na de commissievergadering van een week daarvoor. Of het moest al zijn dat de wethouder het betreurde dat de ingehuurde projectleider te veel vrijheid had gekregen en vervolgens te veel haar eigen koers had gevaren.

Daarmee dook wethouder Veldhoen ten onrechte weg voor zijn eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Immers, niet een ambtenaar, maar de wethouder heeft de politieke verantwoordelijkheid. Wegduiken deed hij ook voor de kritiek dat hij ten onrechte GroenLinks beschuldigde van het verkopen van ‘complete onzin en het vertellen van dingen die ‘volslagen bezijden de waarheid’ zouden zijn. De woordkeus was misschien niet goed geweest. En los daarvan: de verwijten waren niet aan GroenLinks geuit, ook al was dat door menigeen wel zo begrepen. Ze waren bedoeld voor de bezwaarmakers van werkgroep Zwartendijk en de natuurvereniging, die met hun bezwaar naar de Raad van State gingen en daar gelijk kregen. “Een zwak en unfair verweer” noemde Niels Jeurink het achteraf. “Deze mensen kunnen zich niet verweren in dit debat. En belangrijker: zij hebben namens heel veel inwoners van onze gemeente gebruik gemaakt van hun democratische rechten. Die betrokkenheid zou je als raad en college juist moeten waarderen.”

De felheid van wethouder Veldhoen jegens de bezwaarmakers werd aan het einde van het debat genuanceerd door de burgemeester, die op een vraag van GroenLinks beloofde alles in het werk te stellen om ook in de toekomst inwoners inclusief bezwaarmakers zo goed mogelijk te betrekken bij de discussie over Reeve.

Heeft het debat de weg vrijgemaakt voor het debat dat de raad in maart moet voeren over wel of niet bouwen – go of no go – in Reeve? Niels Jeurink aarzelt. “Winst is de belofte van het college om dit keer echt op tijd alle informatie te leveren die de raad nodig heeft. En het is winst dat de hele raad nu beseft dat je niet maar lukraak in het buitengebied kunt bouwen.”

Kwalijk vindt Jeurink het dat het college geen extra tijd heeft willen vrijmaken om inwoners te betrekken bij de besluitvorming, terwijl dat al zo vaak beloofd is. Ook inhoudelijk is het volgens hem niet zomaar in kannen en kruiken. Jeurink: “De tijd zal leren of we als gemeenteraad straks de feiten over bevolkingsgroei en de vraag naar woningen eenduidig willen lezen. Veel hangt af van de rekensommen die het college ons biedt over go én over no go. Tot nu hoor ik de wethouder alleen maar praten over de meerkosten van een no go. Ik ben benieuwd wanneer we de onderbouwde cijfers krijgen en hoe die er dan uitzien.”


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*