Grondprijzen Kampen blijven nagenoeg gelijk in 2016

koekoek

Tuinbouwgrond Koekoekspolder goedkoper

De gemeente Kampen heeft besloten om voor 2016 het prijsniveau nagenoeg gelijk te houden voor de verschillende soorten bouwgronden. Een uitzondering vormt de grondprijs voor de glastuinbouw. Deze is verlaagd om de grondprijzen aan te passen aan de marktwaarde. Hierdoor worden de kavels in de Koekoekspolder aantrekkelijker voor ondernemers in de glastuinbouw.

Uitgangspunt van de gemeente is het hanteren van realistische en marktconforme grondprijzen. In de ‘Nota Grondprijzen 2016’ staan de grondprijzen per locatie voor woningbouw, met een uitwerking naar grondprijzen voor sociale huurwoningen, projectmatige bouw, de verkoop van particuliere kavels en overige bouwgronden.

Verlaging grondprijs glastuinbouw
Voor de grondprijs van de glastuinbouw is een verlaging doorgevoerd en wordt er nu een bandbreedte gehanteerd tussen de € 20,– en € 25,– p/m2. De grondprijs was eerder € 28,– p/m2. De hoogte van de grondprijs is afhankelijk van de ligging, grootte, en bouwmogelijkheden van het kavel.

Projectmatige bouw
De grondprijzen voor projectmatige woningbouw zijn uitgedrukt in een minimale en maximale kavelprijs.
Het prijsniveau van de bouwkavels blijft gelijk.

Particuliere kavels
Voor de particuliere bouwkavels blijft de prijs gelijk. Afhankelijk van de locatie, ligging en oppervlakte, bedraagt de prijs tussen de € 250 tot € 350 per vierkante meter.

Overige bouwgronden
Ook andere onderdelen van de vastgoedmarkt komen aan bod in de grondprijzennota, zoals: bedrijventerreinen, commercieel vastgoed, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen evenals de verkoop van groenstroken. Deze grondprijzen worden gebruikt voor het actualiseren van de grondexploitaties. Daarnaast wordt de grondprijzennota gebruikt voor grondprijsberekeningen bij particuliere initiatieven.

(Alle vermelde grondprijzen zijn exclusief 21% btw.)