Hart voor Kampen: “Stadsgezicht is van ons allemaal

Ingezonden bericht Hart voor Kampen(red.)

Tijdens de vergadering van Commissie Samenleven en Bestuur stond het raadsvoorstel Terugkeer IJsselkogge op de agenda. Er waren maar liefst zeven insprekers! Het college kwam met het voorstel om de IJsselkogge op het Van Heutszplein tentoon te stellen. De rode draad in deze vergadering: er was niemand bij het voortraject betrokken geweest: geen direct omwonenden, geen ondernemers, geen maatschappelijke organisaties. Raadslid Piet Bergstra (Hart voor Kampen) verwoordde ons standpunt:

Hij nam de commissie mee met de manier waarop dit college met participatie omgaat. Het actief betrekken van de gemeenschap bij of met het maken van beleid is onmisbaar. De wetgever vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op de omgevingsvisie. In een werkgroep met een vertegenwoordiging van de raad, het college en de ambtelijke organisatie werd gezamenlijk gewerkt aan de Kamper Beginselen van Participatie.

Daarin staat: “Participatie is er niet voor het (achteraf) krijgen van draagvlak voor kant en klare bestuurlijke plannen, maar voor het (eerst) luisteren naar verschillende opvattingen en behoeftes in de gemeenschap en op basis daarvan wijze besluiten nemen”. Het college heeft die beginselen ondertekend en aangegeven zich daaraan willen wij ons houden.

“Op papier mag het dan kloppen, de praktijk is anders. Participatie is niet het sterkste punt van de gemeente Kampen. Of het nu gaat om het Hanze paviljoen of om de bouw in het Van Gelderplantsoen. Ook in dit dossier is het weer niet anders. We hoorden dit nu weer. Het aantal insprekers werd van drie naar een teruggebracht i.v.m. de tijdsdruk. Omwonenden wisten van niets van deze plannen; zij lazen het in de krant. Geen reactie op ingezonden brieven. Ik schaam mij diep dat wij zo met onze inwoners omgaan”, aldus Piet Bergstra.

Hart voor Kampen gaat er vanuit dat het college, met die beginselen in de hand, dit voorstel nu gaat voorleggen aan de direct omwonenden, ondernemers en alle relevante maatschappelijke organisaties. Recht doen aan wat het college zelf beweert uit te dragen. Juist nu moet worden aangestuurd op samenwerking, want iedereen tevreden stellen lukt zelfs niet bij een inclusieve samenleving.

Bovendien gaat om de aantasting van het beschermde stadsgezicht. Dat stadsgezicht is van ons allemaal. Daarom is Hart voor Kampen van mening dat alle inwoners, alle ondernemers en alle maatschappelijke organisaties van onze gemeente hierbij betrokken worden”, aldus Bergstra.

Het standpunt van Hart voor Kampen is onveranderd: de voorkeur gaat uit naar een Kogge-beleefmuseum. Het doet ook recht aan de historische waarde van de IJsselkogge. Het hele verhaal moet verteld worden maar daar is in de raad geen meerderheid (meer) voor te vinden. Een goed alternatief zou een de plek op of bij de Koggewerf zijn, bijvoorbeeld op een ponton. Op de plaats waar het eeuwen onder water heeft gelegen en waar het ook naar boven is gekomen. Op een ponton ben je bovendien flexibel: het zou bijvoorbeeld in de zomermaanden voor het Van Heutszplein kunnen komen te liggen en in de winter bij de Koggewerf.

Tot een antwoord kwam het niet. Het voorstel werd onder druk van de commissie uiteindelijk teruggenomen. Het is nu wachten op nieuwe voorstellen waarin drie varianten worden benoemd. Wat Hart voor Kampen betreft hoort het Van Heutszplein daar niet bij.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.