Hoe je euthanasiecijfers brengt…

Toen vorige week de euthanasiecijfers van 2015 werden gemeld, leverde dat weinig beroering op. Misschien kwam dat door de geruststellende manier waarop de berichtgeving naar buiten kwam: ‘afvlakkende stijging euthanasiegevallen’.

NPV-logo-RGBHet aantal euthanasiemeldingen is minder hard gestegen dan de toename van het aantal sterfgevallen. Slechts bij 4 van de 5.516 euthanasiemeldingen oordeelde de toetsingscommissie dat de meldende arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen had voldaan. Het Openbaar Ministerie is echter niet tot vervolging overgegaan. De nieuwe voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies, Jacob Kohnstamm, zegt dat ‘je niet de conclusie kunt trekken dat wij met onze euthanasiepraktijk ons op een hellend vlak begeven’.

Beginfase
Door de jaren heen stijgt echter het euthanasiecijfer bij mensen met dementie en psychiatrische patiënten. Het jaarverslag meldt dat ‘in verreweg de meeste gevallen de patiënten zich in de beginfase van een proces van dementering bevonden’ en daarom ‘wilsbekwaam werden geacht’. Alle 109 meldingen, waarvan 28 gevallen werden uitgevoerd door een arts verbonden aan de Levenseindekliniek, werden als zorgvuldig beoordeeld.

Ondanks alle geruststellende woorden over zorgvuldigheid zijn we er bij de NPV-Kampen niet gerust op. Wat maakt dat mensen met beginnende dementie kiezen voor de dood? Hoe komen artsen ertoe om in deze situaties het doodsverzoek te honoreren? Waarom biedt goede zorg in deze situaties geen alternatief om de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden op te heffen? Wie toetst de toetsingscommissies?

Pijn verzachten
Ondertussen waren er afgelopen week ook andere opmerkelijke berichten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De kwaliteit van leven is net zo goed als thuis, concludeert verpleegkundige en onderzoekster Hanneke Beerens. Dementerenden zijn prima af bij een opname.

NPO Radio 1 besteedde aandacht aan Brits onderzoek dat suggereert dat als je veel vrienden hebt, je beter tegen pijn kunt. Het betekent dat we pijn kunnen verzachten door meer vrienden te maken. Kris Vissers, hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde aan het Radboud UMC in Nijmegen, ging in op de onderzoeksresultaten en onderstreepte het belang van de vier dimensies van palliatieve zorg. Er moet niet alleen aandacht zijn voor de fysieke pijn van mensen, maar ook voor de psychische, sociale en existentiële aspecten van het lijden. Een sociaal netwerk, vrienden en zingeving spelen een cruciale rol.

Het zou goed zijn als de overheid meer aandacht besteedt aan de sociale netwerken van mensen. Niet alleen om daarmee de ‘participatiesamenleving’ te realiseren en de kosten in de zorg te drukken. Maar omdat sociale netwerken pijn kunnen helpen verzachten. Als mensen lijden is er echt mede-lijden nodig.

NPV-Kampen
Het is belangrijk om na te denken over het einde van uw leven. Als u met deze vragen bij de NPV komt, is uw vraag en uw situatie het uitgangspunt. De NPV wil u daarbij helpen, zodat u over de juiste informatie beschikt. Juist daarom is het zinvol om met uw vraag contact te zoeken bij de NPV. Daardoor; Ordent u in alle rust de vragen die er spelen, zet u samen de verschillende mogelijkheden en afwegingen op een rijtje en krijgt u informatie vanuit Bijbels perspectief. Op die manier kunt u in alle rust en vertrouwen de juiste keuze maken!

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiënte perspectief zijn wij dé vraagbaak voor uw vragen over gezondheid en ziekte. U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Ook is er de NPV-Levenswensverklaring. Dit is een verklaring waarin u beschrijft hoe u behandeld wilt worden, als u in een situatie komt waardoor u dit zelf niet meer kunt aangeven.

NPV-Levenswensverklaring
De NPV-Levenswensverklaring is een wilsverklaring; een document voor momenten waarop u niet meer kunt aangeven wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld als u ernstig ziek wordt of door voortschrijdende dementie. De NPV-Levenswensverklaring is gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en dus bescherming verdient.
U kunt de NPV-Levenswensverklaring aanvragen door online een aanvraag in te vullen. Surf naar www.npvzorg.nl.
Contact
Wilt u met iemand doorpraten of de NPV-Levenswensverklaring iets voor u is? Of heeft u een urgente vraag over beslissingen over een behandeling bij wilsonbekwamen? Belt u dan met het landelijke NPV-Consultatiepunt (0318) 54 78 78. Zeven dagen in de week en 24 uur per dag zijn onze professioneel geschoolde medewerkers beschikbaar om met u mee te denken bij dringende vragen rondom het begin of einde van het leven.