Houders kaarten mogen overal parkeren

Veel knelpunten van het gehandicaptenparkeren die door GBK de afgelopen tijd in kaart werden gebracht zullen door de gemeente Kampen worden aangepakt. Dat bleek uit het antwoord dat de gemeente gaf op vragen van de partij. Zo zijn de parkeerplaatsen op het Van Heutszplein inmiddels aangepast. Ook komen er enkele nieuwe plaatsen bij.

Sinds november 2018 is GBK bezig met het gehandicaptenparkeren. “Het begon met een e-mail van iemand die ons benaderde over het gratis parkeren voor gehandicapten. Vervolgens zijn we gaan kijken of er meer mensen waren die op-/aanmerkingen hadden in het algemeen over het gehandicaptenparkeren in onze gemeente. Dat bleek het geval”, aldus Piet Bergstra. Er kwamen tientallen reacties binnen.

Er kwam kritiek over ‘verdwenen’ parkeerplaatsen, over te smalle plaatsen (zoals die tegenover de Stadsgehoorzaal), ontbrekende plaatsen maar ook over vreemd gesitueerde vakken. In die laatste categorie vielen de parkeerplaatsen op het Van Heutszplein. Piet Bergstra: “Die laatste was inderdaad een bijzondere. Alle parkeervakken liggen evenwijdig aan elkaar alleen de twee voor gehandicapten waren schuin gesitueerd. Dat was erg onduidelijk. Vooral als je het reguliere vak er naast wilde gebruiken. Daardoor werd er vaak ‘dubbel’ geparkeerd zonder dat men het doorhad. Die plekken zijn voor de kerst nog aangepakt. Daar ben ik erg blij mee”.

De gemeente heeft toegezegd dat er twee gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd worden op het nieuwe parkeerterrein Hanzeplein (aan de noordzijde). Voor Schans-Buitenwacht worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Op de website van de gemeente zal een kaart worden gepubliceerd met alle gehandicaptenparkeerplaatsen naar een voorbeeld van Gouda. Zo zal het ook voor een gehandicapte bezoeker duidelijk zijn waar men kan parkeren. Als blijkt dat gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn dan mogen gehandicapten, die in het bezit zijn van een kaart, ook (gratis) parkeren in het gereguleerde parkeergebied.