‘Iedereen een baan, daar werken we aan’

Dinsdag 10 mei staat de gemeente Kampen in het teken van de werkgeverscampagne ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’. De regiobrede campagne is een initiatief van Werkbedrijf Regio Zwolle met als doel om samen met werkgevers te kijken naar mogelijkheden om banen te realiseren voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

WerkWerkbedrijf Zwolle is een netwerkorganisatie waarin 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs hun krachten hebben gebundeld. Het doel van Werkbedrijf Regio Zwolle is om in 2016 1000 banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente Kampen heeft daar graag een actieve rol in en kijkt samen met werkgevers naar de talenten van mensen om hen een baan voor langere tijd te kunnen bieden.

Netwerkavond
Kampen in Bedrijf organiseert op 10 mei een netwerkavond waar ondernemers met elkaar in gesprek gaan over het realiseren van banen. Ook krijgen zij informatie over (financieel voordelige) regelingen, functiecreatie en welke ondersteuning de gemeente of het UWV kan bieden. Gerrit Jan Veldhoen, wethouder Sociale Zaken (met in portefeuille de Participatiewet) zal vertellen over de invulling van de participatiewet en de rol van de gemeente.

Ondernemers zijn van harte welkom om de avond bij te wonen van 19.00 tot 21.30 uur bij Impact, Gildestraat 1 in Kampen. Aanmelden kan via de website http://kampen.ondernemersinbedrijf.nl/.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).