’In beweging naar werk’ komt in beweging

Op sport gebaseerd initiatief tot reïntegratie gaat beginnen

Ruim tien procent van de beroepsbevolking in Kampen staat aan de zijlijn. Net zo min als je dat bij een wedstrijd wilt, net zo min wil je dat bij werk. Rob Kluvers, sportparkmanager van De Venen en De Maten, heeft daarom een nieuw initiatief tot reïntegratie opgezet. Alle spelers binnen dit project zijn bijgepraat en het praktijkcentrum kan beginnen.
beweging werkVorige maand werd het project aangekondigd en volgende week gaat het van start. In de tussentijd is er een informatiebijeenkomst geweest voor alle betrokken partijen en andere geïnteresseerden. In de kantine van KHC nam wethouder Veldhoen de aftrap voor het informatief samenzijn. Hij was blij met de goede opkomst en heel enthousiast. Hij hoopt op een goede start van het project en een goede doorstart op de arbeidsmarkt voor de deelnemers.

Vervolgens lichtte Rob Kluvers de achtergrond toe van het sportieve initiatief tot reïntegratie – een nieuwe vorm van reïntegreren, zoals hij het noemt. Er zitten veel inwoners van Kampen thuis met een WW-, WWB- of Wajonguitkering. Daarnaast spelen sportverenigingen in toenemende mate een maatschappelijke rol. Die twee factoren samen brachten Kluvers op het idee tot een nieuwe opzet van reïntegratie dat op sport is gebaseerd. Door discipline en resultaatbeleving worden de deelnemers weerbaarder gemaakt en klaar gestoomd voor werk.

Er is een uitgebreid projectplan opgesteld waarin de aanleiding, het doel en de uitwerking van het initiatief worden geschetst. Als basis wordt Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) gebruikt. BWR is primair gericht op de het stimuleren van duurzame sportdeelname. Als bijkomend effect wordt de sociale participatie vergroot. Wetenschappelijk onderzoek toont diverse resultaten aan en ook bij dit reïntegratieproject zal er onderzoek plaats vinden. De Open Universiteit gaat wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat en het nut van het initiatief.
beweging werkAndere partners zijn onder andere gemeente, werkgevers, UWV, Landstede en Impact. Iedereen neemt een deel van het project voor zijn rekening en er zal over positief resultaat worden gesproken  als 50% van de deelnemers na het doorlopen van het programma een betaalde baan heeft gevonden. Ook zal minimaal 50% van de deelnemers afloop van het project actief moeten zijn als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie en minimaal 60% is na afloop als sporter bij een vereniging actief. Op één oktober wordt gestart met een eerste groep van vijftien deelnemers. In december kan gestart worden met ene tweede groep.

Er zijn nauwelijks werkgevers aanwezig op de bijeenkomst maar Rob Kluvers garandeert dat er al met diverse bedrijven afspraken lopen. Van de gemeente Kampen zijn er twee werkconsultants aanwezig. Andrea van Hardeveld en Dieke Oldenziel komen luisteren wat het project eventueel voor hen kan betekenen. Wethouder Veldhoen vertelt desgevraagd dat hij graag een platform zou willen zien waarbij alle partijen betrokken zijn die maar iets te maken hebben met herintreding op de arbeidsmarkt. Als verantwoordelijk wethouder voor reïntegratie heeft hij organisatieadviesbureau Berenschot opdracht gegeven onderzoek te doen naar wat nodig is aan ondersteuning en maatregelen om mensen vanaf de zijlijn in het arbeidsveld te krijgen.

Enkele medewerkers aan het project stellen zich voor en lichten hun taken toe. Een docent Lichamelijke Opvoeding zal de deelnemers begeleiden bij het sporten en het verbeteren van hun conditie. Zoals het een gymleraar betaamt, wil hij ook deze middag alle bezoekers in beweging brengen. De informatiebijeenkomst eindigt dan ook op het sportveld naast de kantine. De sportsessie sluit de bijeenkomst passend af want zo komt iedereen in beweging. Nu de werkzoekenden nog.

beweging werk
Zie ook:
Nieuw en sportief initiatief tot reïntegratie
Website en Facebook ’In beweging naar werk’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*