In gesprek over opvoeding anno 2016

Opvoedavonden

 

KAMPEN – Twee kerken organiseren vanaf 8 februari drie avonden over actuele opvoedingsthema’s. De Baptisten Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente willen ouders en iedereen die bij jeugd betrokken is, bemoedigen en toerusten om de volgende generatie sterk te maken. Er komen op de drie avonden diverse thema’s aan bod; social media, seksualiteit en grenzen in de opvoeding. “We richten ons op alle opvoeders en belangstellenden in Kampen” vertellen de organisatoren. ”Opvoeden, een uitdaging!?” is het overkoepelende thema.

Verschil
“Wie je ook bent, ouder, jeugdwerker, leerkracht of buren, welke rol ook, je kunt het verschil maken in het leven van een kind of jongere”, weten Martin Kalle, oudste kinder- en jeugdwerk in de Baptisten Gemeente Kampen en Martiene van de Berg, jeugdwerker in de Vrije Evangelische Gemeente. “Het is zo belangrijk om te weten dat de liefde van God in de Bijbel heel concreet een prachtige handreiking geeft om onze kinderen te stimuleren om mooie mensen te worden. De avonden zijn bedoeld om opvoeders te bemoedigen in actuele vragen en praktische tips te geven ”. De maandagavonden 8 en 22 februari en 14 maart zijn gereserveerd voor dit doel. Belangstellenden kunnen één, maar ook meer avonden bezoeken.

Social media
De eerste avond staan social media in de aandacht. Digitale media vormen een onlosmakelijk onderdeel van het leven in de 21e eeuw. Dit vraag om na te denken over communicatie, vriendschap en contact. We kunnen niet van onze kinderen en jongeren verwachten dat ze zelf de weg wel vinden. En misschien betekent dit dat we eerst bij onszelf moeten beginnen? Opvoeders worstelen daarmee. Hoe bepaal je de juiste richtlijnen en grenzen? Wat is passend bij welke leeftijd? Hoe bescherm je hen tegen gevaren en risico’s? De Bijbel heeft ook wat betreft sociale media zinvolle handvatten en principes die de moeite van het ontdekken waard zijn.

Seks enzo
Kinderen en jongeren groeien op in een cultuur van seksuele prikkels, beelden en toespelingen. De werkelijkheid is anders dan wat wordt voorgespiegeld. Verkeerde keuzes geven grote beschadigingen. Uiteindelijk willen de meeste jongeren het liefst een gelukkige, langdurige relatie. Maar hoe bouw je die op? En hoe houd je die goed? Kinderen en jongeren hebben het nodig om voorbereid te worden op gezonde intimiteit en het aangaan van een goede relatie. De Bijbel blijkt opmerkelijk nuchter en verrassend actueel te zijn…

Grenzen
De derde avond is er een over de grenzen van opvoeden. Ouders kunnen worstelen met de kaders die ze stellen en de ruimte die hun kinderen nemen. Hoe geef je als opvoeder de juiste begrenzing? En hoe maak je kinderen weerbaar en leer je hen omgaan met mensen die over hun grenzen willen gaan? Spannende vragen omdat de rol als opvoeder daarin cruciaal is.

Raise Up
De avonden worden georganiseerd in samenwerking met de stichting Raise Up. Het is de overtuiging van de stichting dat jonge mensen liefde, onderwijs, veiligheid en begeleiding nodig hebben van mensen uit hun eigen omgeving, om veilig en positief op te groeien en hun plaats in te nemen in Zijn Koninkrijk. Die opvoeders wil Raise Up toerusten en in beweging brengen om verschil te maken in de levens van de kinderen en jongeren om hen heen.

“We hopen dat opvoeders en belangstellenden uit de hele breedte van de Kamper samenleving mee willen denken over deze thema’s”, vertellen Martin en Martiene. “Het is ons doel om tijdens de avonden te leren, samen op zoek te gaan naar goede ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het is belangrijk om met kinderen vanuit aanvaarding en positieve aandacht in gesprek te gaan over de vele vragen die het leven aan hen stelt. Ouders willen dat hun kinderen als sterke, gelukkige en gelovige mensen de wereld ingaan. Deze avonden helpen een beetje mee om dat doel werkelijkheid te laten worden”. Alle avonden starten om 19.30 met koffie en worden gehouden in de Schalmei, Triangel 1 te Kampen.