Informatiebijeenkomst ontwikkeling luchthaven Lelystad

Lelystad airport
In 2008 heeft het kabinet bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthavens Eindhoven en Lelystad in plaats van op Schiphol. De wijze waarop dat in Lelystad gaat gebeuren, is de afgelopen jaren besproken met de regionale partijen aan de Alderstafel. Deze heeft daarover begin 2012 een advies aan de Staatssecretaris en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht.

Ter uitvoering van dit advies hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Als onderdeel van deze aanvraag is een ondernemingsplan en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.
De leden van de Alderstafel Lelystad nodigen u hierbij van harte uit om een informatiebijeenkomst bij te wonen over de ontwikkelingen rondom luchthaven Lelystad. Tijdens de bijeenkomst geeft Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport. Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Tijdens de inloop en de pauze is de informatiemarkt geopend. Op deze informatiemarkt kunt u nadere informatie krijgen en één-op-ééngesprekken aangaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad. Het kan dan gaan over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt wordt ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore gebracht op voor de regio relevante locaties.
U bent van harte welkom op maandag 23 juni 2014 van 20.00 tot 22.30 uur in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle (Stationsplein 1). De focus ligt tijdens de bijeenkomst op de regio en omgeving waar deze bijeenkomst plaatsvindt.
Programma

  • Inloop en informatiemarkt
  • Ontvangst door plaatselijke bestuurder
  • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
  • Pauze en informatiemarkt
  • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
  • Afsluiting

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*