Informatieplicht aan onterfd kind

Bijdrage van notariskantoor IJsseloevers.

Het komt voor dat mensen een kind om bepaalde redenen wensen te onterven, bijvoorbeeld omdat het aan de drugs is verslaafd.
Een onterfd kind kan zich echter beroepen op zijn minimum wettelijk erfdeel, de zo geheten legitieme portie. Dit bedraagt globaal genomen de helft van zijn gewone erfdeel. Het kind krijgt dan een geldvordering op de erfenis. Een kind moet binnen 5 jaar na het overlijden zich op zijn legitieme portie beroepen, anders vervalt het recht op de legitieme portie. Hoe komt een onterfd kind nu aan de informatie om de grootte van de legitieme portie te berekenen? De wet geeft het onterfde kind het recht op inzage en afschriften van alle stukken die nodig zijn om de grootte van de legitieme portie te berekenen.

Enige tijd geleden moest Hof Arnhem daarover een uitspraak doen. De rechter oordeelde dat de bewoordingen die de wet gebruikt, namelijk dat “alle daartoe strekkende inlichtingen” moeten worden gegeven, ruim moeten worden uitgelegd. Het is echter wel beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie. Op andere gegevens heeft het onterfde kind dus geen recht. Concreet oordeelde het Hof dat aan het onterfde kind moest worden verstrekt een overzicht van alle schulden op het moment van overlijden, waaronder begrepen de kosten van de uitvaart en de kosten van boedelbehandeling en de schulden uit wettelijke rechten, die het erfrecht aan sommige personen toekent. Voorts moesten worden verstrekt kopieën van alle bankafschriften waarop het saldo per overlijdensdatum stond, een kopie van de aangifte voor de erfbelasting, een overzicht van de levensverzekeringen die door de overledene waren afgesloten en een overzicht van de schenkingen die door de overledene waren gedaan.

Het Hof legde aan de erfgenamen ook een boete op van € 500,00 per dag voor elke dag dat ze na een bepaalde datum met het verstrekken van de informatie in gebreke bleven.

Hebt u nog vragen of is er bij u behoefte aan een informatief gesprek ?

Bel ons op 038-332 55 55 / 038-385 10 30, of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl
Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen voor uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.

Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen ?
www.klantenvertellen.nl/referenties/ijsseloevers_notarissen
AVONDOPENSTELLING OP AFSPRAAK.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673