Ingezonden brief: Stoute bestuurders geven “Groen licht voor strandtent Hanzezicht”


De Stentor maakte bekend dat het College van B&W Kampen een tijdelijke vergunning heeft afgegeven voor het “Hanzepaviljoen” op het stadstrandje in het Natura 2000-gebied van de IJsseluiterwaarden. Dat is strijdig met de Europese wet- en regelgeving. In ons college zitten drie meesters in de rechten (Koelewijn, Holtland en Van der Sloot) en die hadden moeten/kunnen weten dat de bestemming van een Natura 2000 gebied niet ongedaan kan worden gemaakt. Op 19 oktober 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie inzake het Natura 2000-gebied nr 109 “Haringvliet” dat van het onderdeel “Leenherenpolder” de bestemming niet kon worden gewijzigd.

De truc van het verlenen van een tijdelijke vergunning berust waarschijnlijk op de aanname dat Nederlandse rechters af en toe een ruimtelijke ontwikkeling toestaan omdat zaken feitelijk al onomkeerbaar zijn geworden. Maar dat is hier niet het geval: De starndtent wordt ook echt gebouwd als een strandtent, die we kennen van de Noordzeekust: per 1 november van elk jaar moeten die weer zijn afgebroken.

Gelukkig tekenen de Natuurvereniging IJsseldelta en de omwonenden bezwaar en beroep aan, zodat deze ‘vergissing’ nog ongedaan kan worden gemaakt.
Kampen wil zorgplicht niet nakomen

Interessant is de reden die B&W Kampen opgeven: de gemeente zegt het stadsstrandje niet schoon te kunnen houden en daarom moet een particuliere CDA-ondernemer dat gaan doen. Dat wil zeggen dat de gemeente haar zorgplicht (art 1.11 Natuurbeschermingswet) niet wil nakomen. Deze zorgplicht houdt in “dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 1e dergelijke handelingen achterwege laat; 2e indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen”.

Een strandtent valt natuurlijk onder ontwikkelingen die prima achterwege kunnen worden gelaten, temeer als je bedenkt dat op een steenworp afstand een terras bij Station Kampen wordt ontwikkeld.

De kern van de zaak
De gemeente IJsselmuiden besloot in 1995 dat de uiterwaarden van de IJssel moesten worden opgenomen in het Natura 2000-gebied ”Rijntakken”. Zo’n besluit schept verplichtingen, tot op de dag van vandaag en in de toekomst. De uiterwaarden aan de Van Diggelenkade worden onder meer gebruikt als foerageergebied door vleermuizen (in de avond/nacht) en scholeksters (vooral vroeg in de ochtend). Verder nestelen er eenden, die zojuist zijn weggejaagd toen verleden week het eerste hek werd geplaatst in opdracht van initiatiefnemer Gardebroek. De achter de Pieterhoeve broedende ooievaars worden verstoord.
Zwemmende en zonnebadende jongeren doen dat vooral op de 20-30 warme dagen in het jaar en niet vanaf 1 april tot 1 november van 9.00 tot 24.00 uur op 1500m2 houten vlonders en avondverlichting.

Alleen stoute bestuurders zien dit alles moedwillig over het hoofd en steken hun kop in het stadsstrand door daar een strandtent te vergunnen.

Ingezonden door Bart Zeven (inwoner)

 

 

2 Comments

  1. Aanvulling: het college telt 4 meesters in de rechten. Ook wethouder van der Sluis is jurist.
    De enige niet-jurist is wethouder Meijering, de CDAer die initiatiefnemer Gardebroek (ook CDA!) zo graag wilde voorthelpen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*